Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
październik 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
40
 
 
 
1.10.2020
Zmiany w przepisach (25)
3.10.2020
Zmiany w przepisach (1)
4.10.2020
Zmiany w przepisach (2)
41
5.10.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (3)
6.10.2020
Zmiany w przepisach (1)
7.10.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (9)
8.10.2020
Zmiany w przepisach (8)
9.10.2020
Zmiany w przepisach (13)
10.10.2020
Zmiany w przepisach (2)
42
12.10.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (1)
14.10.2020
Zmiany w przepisach (4)
15.10.2020
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (8)
16.10.2020
Zmiany w przepisach (1)
17.10.2020
Zmiany w przepisach (3)
43
19.10.2020
Zmiany w przepisach (3)
20.10.2020
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (11)
21.10.2020
Zmiany w przepisach (1)
22.10.2020
Zmiany w przepisach (6)
23.10.2020
Zmiany w przepisach (3)
24.10.2020
Zmiany w przepisach (5)
44
26.10.2020
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (8)
27.10.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
28.10.2020
Zmiany w przepisach (2)
29.10.2020
Zmiany w przepisach (8)
30.10.2020
Zmiany w przepisach (4)
31.10.2020
Zmiany w przepisach (7)
 
listopad 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
 
 
 
 
 
 
45
2.11.2020
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (8)
3.11.2020
Zmiany w przepisach (8)
4.11.2020
Zmiany w przepisach (2)
5.11.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
6.11.2020
Zmiany w przepisach (3)
7.11.2020
Zmiany w przepisach (2)
46
9.11.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (2)
10.11.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
12.11.2020
Zmiany w przepisach (8)
13.11.2020
Zmiany w przepisach (13)
47
16.11.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (1)
17.11.2020
Zmiany w przepisach (6)
18.11.2020
Zmiany w przepisach (7)
19.11.2020
Zmiany w przepisach (8)
20.11.2020
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (2)
48
23.11.2020
24.11.2020
Zmiany w przepisach (3)
25.11.2020
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (11)
26.11.2020
Zmiany w przepisach (4)
27.11.2020
Zmiany w przepisach (4)
28.11.2020
Zmiany w przepisach (4)
29.11.2020
Zmiany w przepisach (10)
49
30.11.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (12)
 
grudzień 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
49
 
1.12.2020
Zmiany w przepisach (24)
2.12.2020
Zmiany w przepisach (5)
3.12.2020
Zmiany w przepisach (2)
4.12.2020
Zmiany w przepisach (11)
5.12.2020
Zmiany w przepisach (5)
6.12.2020
Zmiany w przepisach (2)
50
7.12.2020
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (2)
8.12.2020
Zmiany w przepisach (6)
9.12.2020
Zmiany w przepisach (10)
10.12.2020
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (5)
11.12.2020
Zmiany w przepisach (6)
51
14.12.2020
Zmiany w przepisach (3)
15.12.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (7)
16.12.2020
Zmiany w przepisach (19)
17.12.2020
Zmiany w przepisach (2)
18.12.2020
Zmiany w przepisach (3)
19.12.2020
Zmiany w przepisach (5)
52
21.12.2020
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (8)
22.12.2020
Zmiany w przepisach (11)
23.12.2020
Zmiany w przepisach (18)
24.12.2020
Zmiany w przepisach (3)
27.12.2020
Zmiany w przepisach (1)
53
28.12.2020
Ważne terminy (9)
Zmiany w przepisach (16)
29.12.2020
Zmiany w przepisach (15)
30.12.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
31.12.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (15)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

6.11.2020 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

7.11.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

9.11.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w październiku 2020 r.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »

10.11.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za październik 2020 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2020 r.
 • zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dla zatrudniających co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r.)
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za październik 2020 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

12.11.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za październik 2020 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

13.11.2020 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (10): zobacz »

16.11.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za październik 2020 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2020 r. oraz IV raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • wpłata do PPK za październik 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata do PPK za październik 2020 r.
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2020 r. oraz IV raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartały 2020 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

17.11.2020 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

18.11.2020 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

19.11.2020 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

20.11.2020 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata za październik 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za październik 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za październik 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za październik 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za październik 2020 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w październiku 2020 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5

  - spółkę, która w październiku 2020 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop

 • wpłata za październik 2020 r. na PFRON
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata za październik 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za październik 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za październik 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za październik 2020 r. na PFRON
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za październik 2020 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

23.11.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za październik 2020 r. - jednostki samorządu terytorialnego

24.11.2020 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »

25.11.2020 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata podatku VAT za październik 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za październik 2020 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za październik 2020 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za październik 2020 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za październik 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za październik 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za październik 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata podatku VAT za październik 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za październik 2020 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za październik 2020 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za październik 2020 r. (część ewidencyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za październik 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za październik 2020 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za październik 2020 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za październik 2020 r. - Prezes KRUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

26.11.2020 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

27.11.2020 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

28.11.2020 (sobota)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

29.11.2020 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (8): zobacz »

30.11.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za październik 2020 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za październik 2020 r. - dysponent części 87
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

1.12.2020 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (7): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (14): zobacz »

2.12.2020 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

3.12.2020 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

4.12.2020 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (7): zobacz »

5.12.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

6.12.2020 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook