Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
listopad 2021
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
1.11.2021
Zmiany w przepisach (18)
2.11.2021
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (8)
3.11.2021
Zmiany w przepisach (2)
4.11.2021
Zmiany w przepisach (3)
5.11.2021
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (3)
6.11.2021
Zmiany w przepisach (2)
7.11.2021
Zmiany w przepisach (2)
45
8.11.2021
Ważne terminy (6)
10.11.2021
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
11.11.2021
Zmiany w przepisach (2)
12.11.2021
14.11.2021
Zmiany w przepisach (1)
46
15.11.2021
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (2)
17.11.2021
Zmiany w przepisach (3)
18.11.2021
Zmiany w przepisach (1)
19.11.2021
Zmiany w przepisach (3)
20.11.2021
Zmiany w przepisach (4)
47
22.11.2021
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (1)
23.11.2021
Zmiany w przepisach (4)
24.11.2021
Zmiany w przepisach (6)
25.11.2021
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (9)
26.11.2021
Zmiany w przepisach (3)
48
29.11.2021
Zmiany w przepisach (2)
30.11.2021
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (19)
 
grudzień 2021
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
 
 
1.12.2021
Zmiany w przepisach (24)
2.12.2021
Zmiany w przepisach (1)
3.12.2021
Zmiany w przepisach (3)
4.12.2021
Zmiany w przepisach (2)
5.12.2021
Zmiany w przepisach (5)
49
6.12.2021
Ważne terminy (1)
7.12.2021
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (4)
8.12.2021
Zmiany w przepisach (15)
9.12.2021
Zmiany w przepisach (15)
10.12.2021
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (20)
50
13.12.2021
Zmiany w przepisach (6)
14.12.2021
Zmiany w przepisach (2)
15.12.2021
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (7)
16.12.2021
Zmiany w przepisach (5)
17.12.2021
Zmiany w przepisach (8)
18.12.2021
Zmiany w przepisach (17)
19.12.2021
Zmiany w przepisach (1)
51
20.12.2021
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (5)
21.12.2021
Zmiany w przepisach (10)
22.12.2021
Zmiany w przepisach (21)
23.12.2021
Zmiany w przepisach (10)
24.12.2021
Zmiany w przepisach (13)
25.12.2021
Zmiany w przepisach (2)
52
27.12.2021
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (7)
28.12.2021
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (21)
29.12.2021
Zmiany w przepisach (22)
30.12.2021
Zmiany w przepisach (17)
31.12.2021
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (34)
 
styczeń 2022
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
52
 
 
 
 
 
1.01.2022
Zmiany w przepisach (234)
53
3.01.2022
Zmiany w przepisach (8)
4.01.2022
Zmiany w przepisach (7)
5.01.2022
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
6.01.2022
Zmiany w przepisach (2)
7.01.2022
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (2)
8.01.2022
Zmiany w przepisach (1)
54
10.01.2022
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (5)
12.01.2022
Zmiany w przepisach (13)
13.01.2022
Zmiany w przepisach (3)
14.01.2022
Zmiany w przepisach (9)
16.01.2022
Zmiany w przepisach (1)
55
17.01.2022
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (5)
18.01.2022
Zmiany w przepisach (6)
20.01.2022
Ważne terminy (9)
Zmiany w przepisach (3)
21.01.2022
Zmiany w przepisach (4)
22.01.2022
Zmiany w przepisach (3)
56
24.01.2022
Zmiany w przepisach (2)
25.01.2022
Ważne terminy (11)
Zmiany w przepisach (9)
26.01.2022
Zmiany w przepisach (2)
27.01.2022
Zmiany w przepisach (9)
28.01.2022
Zmiany w przepisach (3)
29.01.2022
Zmiany w przepisach (10)
 
31.01.2022
Ważne terminy (20)
Zmiany w przepisach (12)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

27.12.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata podatku VAT za listopad 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za listopad 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za listopad 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za listopad 2021 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za listopad 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za listopad 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za listopad 2021 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za listopad 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za listopad 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za listopad 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za listopad 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za listopad 2021 r. (część ewidencyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za listopad 2021 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za listopad 2021 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za listopad 2021 r. - Prezes KRUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

28.12.2021 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za listopad 2021 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za listopad 2021 r. - dysponent części 87
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (13): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (6): zobacz »

29.12.2021 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za listopad 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (8): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (9): zobacz »

30.12.2021 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (9): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (6): zobacz »

31.12.2021 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął we wrześniu 2021 r.
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął we wrześniu 2021 r.
 • złożenie przez spółkę jawną, mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne informacji CIT-15J (wraz z załącznikiem CIT/JW) - jeżeli rok obrotowy spółki pokrywa się z kalendarzowym
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad 2021 r.
 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-P, której termin złożenia upłynął we wrześniu 2021 r.
 • wpłacenie podatku należnego wynikającego z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZPT-NZS) złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do listopada 2021 r. - w przypadku gdy utrata (w całości lub w części) składnika majątku nie nastąpiła przed 1 grudnia 2021 r.
 • opublikowanie na swojej stronie internetowej przez podatnika, o którym mowa w art. 27c ust. 1 ustawy o pdop, informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. i przekazanie (drogą elektroniczną) informacji o adresie tej strony właściwemu urzędowi skarbowemu - o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (9): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (11): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (9): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (5): zobacz »
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook