Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
styczeń 2021
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
53
 
 
 
 
1.01.2021
Zmiany w przepisach (188)
54
4.01.2021
Zmiany w przepisach (7)
5.01.2021
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (12)
6.01.2021
Zmiany w przepisach (3)
7.01.2021
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (6)
8.01.2021
Zmiany w przepisach (8)
55
11.01.2021
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (8)
12.01.2021
Zmiany w przepisach (3)
13.01.2021
Zmiany w przepisach (6)
14.01.2021
Zmiany w przepisach (6)
15.01.2021
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (6)
56
18.01.2021
Zmiany w przepisach (5)
19.01.2021
Zmiany w przepisach (15)
20.01.2021
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (1)
21.01.2021
Zmiany w przepisach (2)
22.01.2021
Zmiany w przepisach (2)
23.01.2021
Zmiany w przepisach (1)
57
25.01.2021
Ważne terminy (9)
Zmiany w przepisach (3)
26.01.2021
Zmiany w przepisach (17)
27.01.2021
Zmiany w przepisach (7)
28.01.2021
Zmiany w przepisach (8)
29.01.2021
Zmiany w przepisach (9)
30.01.2021
Zmiany w przepisach (1)
31.01.2021
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
 
 
luty 2021
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
1.02.2021
Ważne terminy (15)
Zmiany w przepisach (20)
2.02.2021
Zmiany w przepisach (4)
3.02.2021
Zmiany w przepisach (3)
4.02.2021
Zmiany w przepisach (4)
5.02.2021
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
6.02.2021
Zmiany w przepisach (1)
6
8.02.2021
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (1)
9.02.2021
Zmiany w przepisach (9)
10.02.2021
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
11.02.2021
Zmiany w przepisach (3)
12.02.2021
Zmiany w przepisach (14)
13.02.2021
Zmiany w przepisach (2)
7
15.02.2021
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (8)
16.02.2021
Zmiany w przepisach (2)
17.02.2021
Zmiany w przepisach (3)
18.02.2021
Zmiany w przepisach (12)
19.02.2021
Zmiany w przepisach (3)
20.02.2021
Zmiany w przepisach (20)
8
22.02.2021
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (3)
23.02.2021
Zmiany w przepisach (12)
24.02.2021
Zmiany w przepisach (5)
25.02.2021
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (5)
26.02.2021
Zmiany w przepisach (7)
27.02.2021
Zmiany w przepisach (2)
28.02.2021
Zmiany w przepisach (3)
9
 
marzec 2021
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
1.03.2021
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (28)
2.03.2021
3.03.2021
Zmiany w przepisach (5)
4.03.2021
Zmiany w przepisach (5)
5.03.2021
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (5)
6.03.2021
Zmiany w przepisach (4)
10
8.03.2021
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (11)
9.03.2021
Zmiany w przepisach (2)
10.03.2021
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (3)
11.03.2021
Zmiany w przepisach (3)
12.03.2021
Zmiany w przepisach (5)
13.03.2021
Zmiany w przepisach (8)
14.03.2021
Zmiany w przepisach (1)
11
15.03.2021
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (6)
16.03.2021
Zmiany w przepisach (5)
17.03.2021
Zmiany w przepisach (3)
18.03.2021
Zmiany w przepisach (2)
19.03.2021
Zmiany w przepisach (3)
20.03.2021
Zmiany w przepisach (1)
12
22.03.2021
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (2)
23.03.2021
Zmiany w przepisach (1)
24.03.2021
Zmiany w przepisach (6)
25.03.2021
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (6)
26.03.2021
Zmiany w przepisach (1)
27.03.2021
Zmiany w przepisach (3)
13
29.03.2021
Zmiany w przepisach (4)
30.03.2021
Zmiany w przepisach (6)
31.03.2021
Ważne terminy (9)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.02.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (15):
 • wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2020 r. (PIT-11) - zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2020 r. (PIT-8C) - zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o pdof
 • przekazanie urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2020 r. (PIT-40A/11A)
 • złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2020 r. (PIT-16A)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zaliczkach na podatek dochodowy za 2020 r. (PIT-4R)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2020 r. (PIT-8AR)
 • złożenie (do urzędu skarbowego) informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2020 r. (PIT-R)
 • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2020 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za grudzień 2020 r.
 • złożenie deklaracji CIT-6AR przez:

  - spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w 2020 r.;

  - spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2020 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop

 • złożenie przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2020 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
 • złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od:

  - należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6, art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2020 r. (CIT-10Z);

  - dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o pdop, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2020 r. (CIT-6R)

 • złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia o wyborze na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (ZAW-RD) - o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (17):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP za IV kwartał 2020 r. - kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za IV kwartały 2020 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartały 2020 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2020 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał 2020 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2020 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe (nie dotyczy Rb-UN)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za IV kwartały 2020 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za IV kwartały 2020 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2020 r. (PIT-11) - zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof
 • przekazanie urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2020 r. (PIT-40A/11A)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zaliczkach na podatek dochodowy za 2020 r. (PIT-4R)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2020 r. (PIT-8AR)
 • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2020 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (6): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (8): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (3): zobacz »

2.02.2021 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

3.02.2021 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

4.02.2021 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za 2020 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

5.02.2021 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2021 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za grudzień 2020 r. - dysponent części 77
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2021 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

6.02.2021 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

8.02.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2021 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6, art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w styczniu 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZPIT-NZS za styczeń 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do stycznia 2021 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w styczniu 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za styczeń 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań jednostkowych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie rocznych sprawozdań jednostkowych Rb-UZ, Rb-UN za 2020 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia (nieprzekazujący dotacji)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za IV kwartały 2020 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za IV kwartały 2020 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-UZ, Rb-UN za 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

9.02.2021 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

10.02.2021 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2021 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za IV kwartały 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

11.02.2021 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

12.02.2021 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za styczeń 2021 r. - urzędy skarbowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (6): zobacz »

13.02.2021 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

15.02.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od środków transportowych
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych
 • wpłata do PPK za styczeń 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-UZ, Rb-UN za 2020 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartały 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od środków transportowych
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych
 • wpłata do PPK za styczeń 2021 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

16.02.2021 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

17.02.2021 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia przekazujący dotacje
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia (nieprzekazujący dotacji)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

18.02.2021 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (6): zobacz »

19.02.2021 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie rocznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za 2020 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

20.02.2021 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (10): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (8): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (2): zobacz »

22.02.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata za styczeń 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za styczeń 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za styczeń 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za styczeń 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za styczeń 2021 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w styczniu 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w styczniu 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za styczeń 2021 r. na PFRON
 • wpłata przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej zaliczki na podatek za styczeń 2021 r. od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (25):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za styczeń 2021 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2021 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-ST za 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za IV kwartały 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za IV kwartały 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za IV kwartały 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-PDP za 2020 r. - wójt (burmistrz, prezydent miasta)
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
 • złożenie rocznych sprawozdań zbiorczych Rb-UZ, Rb-UN za 2020 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań jednostkowych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie rocznych sprawozdań jednostkowych Rb-UZ, Rb-UN za 2020 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie kwartalnych sprawozdań łącznych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - Polska Akademia Nauk, agencje państwowe
 • złożenie rocznych sprawozdań łącznych Rb-UZ, Rb-UN za 2020 r. - Polska Akademia Nauk, agencje państwowe
 • złożenie miesięcznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za styczeń 2021 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia przekazujący dotacje
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-35 za IV kwartały 2020 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2020 r. - kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej, dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-33 za IV kwartały 2020 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • wpłata za styczeń 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za styczeń 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za styczeń 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za styczeń 2021 r. na PFRON
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

23.02.2021 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-UZ, Rb-UN za 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (8): zobacz »

24.02.2021 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

25.02.2021 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata podatku VAT za styczeń 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za styczeń 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za styczeń 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za styczeń 2021 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za styczeń 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za styczeń 2021 r.
 • rozliczenie podatku od przychodu ze sprzedaży detalicznej PSD-1 za styczeń 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za styczeń 2021 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za styczeń 2021 r. - Prezes KRUS
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznych sprawozdań zbiorczych Rb-UZ, Rb-UN za 2020 r. - zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • wpłata podatku VAT za styczeń 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za styczeń 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za styczeń 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za styczeń 2021 r. (część ewidencyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za styczeń 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń 2021 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

26.02.2021 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

27.02.2021 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

28.02.2021 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

1.03.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2020 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2020 r.
 • przekazanie podatnikowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2020 r. (PIT-11) - zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof
 • przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2020 r. (PIT-8C) - zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o pdof
 • przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2020 r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2020 r. (IFT-1R) - zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof
 • przekazanie (podatnikowi) informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2020 r. (PIT-R)
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2020 r.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2021 r.
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2020 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące
 • złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych/informacji o cenach transferowych - w przypadku gdy termin ten upłynął w listopadzie 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (23):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za styczeń 2021 r. - dysponent części 77
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-23PL za 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za styczeń 2021 r. - dysponent części 87
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2020 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartały 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za IV kwartały 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za IV kwartały 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za IV kwartały 2020 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-33 za IV kwartały 2020 r. - minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-ST za 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-PDP za 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za IV kwartały 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za IV kwartały 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za IV kwartały 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2020 r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie podatnikowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2020 r. (PIT-11) - zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2020 r. (IFT-1R) - zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2020 r.
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2020 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (10): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (15): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

2.03.2021 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-27UE za 2020 r. - dysponent części 87
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe

3.03.2021 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook