Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
styczeń 2023
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
52
 
 
 
 
 
 
1.01.2023
Zmiany w przepisach (179)
53
2.01.2023
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
3.01.2023
Zmiany w przepisach (6)
4.01.2023
Zmiany w przepisach (3)
5.01.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (8)
6.01.2023
Zmiany w przepisach (3)
7.01.2023
Zmiany w przepisach (2)
54
9.01.2023
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (5)
10.01.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (8)
11.01.2023
Zmiany w przepisach (4)
12.01.2023
Zmiany w przepisach (5)
13.01.2023
Zmiany w przepisach (8)
14.01.2023
Zmiany w przepisach (1)
55
16.01.2023
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (8)
17.01.2023
Zmiany w przepisach (10)
18.01.2023
Zmiany w przepisach (4)
19.01.2023
Zmiany w przepisach (7)
20.01.2023
Ważne terminy (11)
Zmiany w przepisach (11)
56
23.01.2023
Zmiany w przepisach (11)
24.01.2023
Zmiany w przepisach (5)
25.01.2023
Ważne terminy (11)
Zmiany w przepisach (5)
26.01.2023
Zmiany w przepisach (2)
27.01.2023
Zmiany w przepisach (7)
28.01.2023
Zmiany w przepisach (10)
 
30.01.2023
Zmiany w przepisach (7)
31.01.2023
Ważne terminy (19)
Zmiany w przepisach (11)
 
luty 2023
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
 
 
1.02.2023
Zmiany w przepisach (29)
2.02.2023
Zmiany w przepisach (7)
3.02.2023
Zmiany w przepisach (4)
6
6.02.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (3)
7.02.2023
Ważne terminy (6)
8.02.2023
Zmiany w przepisach (8)
9.02.2023
Zmiany w przepisach (7)
10.02.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (11)
7
13.02.2023
Zmiany w przepisach (23)
14.02.2023
Zmiany w przepisach (2)
15.02.2023
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (14)
16.02.2023
17.02.2023
8
20.02.2023
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (2)
21.02.2023
Zmiany w przepisach (10)
22.02.2023
Zmiany w przepisach (2)
23.02.2023
Zmiany w przepisach (7)
24.02.2023
Zmiany w przepisach (12)
25.02.2023
Zmiany w przepisach (3)
26.02.2023
Zmiany w przepisach (4)
9
27.02.2023
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (2)
28.02.2023
Ważne terminy (13)
Zmiany w przepisach (5)
 
marzec 2023
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
 
1.03.2023
Zmiany w przepisach (31)
2.03.2023
Zmiany w przepisach (3)
3.03.2023
Zmiany w przepisach (3)
10
6.03.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
7.03.2023
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (6)
8.03.2023
Zmiany w przepisach (2)
9.03.2023
Zmiany w przepisach (2)
10.03.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (8)
11.03.2023
Zmiany w przepisach (2)
11
13.03.2023
Zmiany w przepisach (1)
14.03.2023
Zmiany w przepisach (1)
15.03.2023
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (10)
16.03.2023
Zmiany w przepisach (9)
17.03.2023
Zmiany w przepisach (9)
18.03.2023
Zmiany w przepisach (1)
12
20.03.2023
Ważne terminy (11)
Zmiany w przepisach (6)
21.03.2023
Zmiany w przepisach (9)
22.03.2023
Zmiany w przepisach (2)
23.03.2023
Zmiany w przepisach (4)
24.03.2023
Zmiany w przepisach (2)
25.03.2023
Zmiany w przepisach (2)
13
27.03.2023
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (8)
28.03.2023
Zmiany w przepisach (10)
29.03.2023
Zmiany w przepisach (5)
30.03.2023
Zmiany w przepisach (3)
31.03.2023
Ważne terminy (16)
Zmiany w przepisach (17)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.02.2023 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2022 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał 2022 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-UZ za 2022 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za IV kwartały 2022 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za IV kwartały 2022 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (7): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (19): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (2): zobacz »

2.02.2023 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

3.02.2023 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

6.02.2023 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2023 r. – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2023 r.
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za 2022 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2023 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za grudzień 2022 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnych sprawozdań jednostkowych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem spółek prawa handlowego, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej; wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • złożenie rocznego sprawozdania jednostkowego Rb-UZ za 2022 r. - uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem spółek prawa handlowego, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej; wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia (nieprzekazujący dotacji)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

7.02.2023 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2023 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w styczniu 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZPIT-NZS) za styczeń 2023 r. oraz wpłacenie podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do stycznia 2023 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w styczniu 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za styczeń 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

8.02.2023 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za IV kwartały 2022 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za IV kwartały 2022 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-UZ za 2022 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

9.02.2023 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

10.02.2023 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2023 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2023 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za IV kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (7): zobacz »

13.02.2023 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za styczeń 2023 r. - urzędy skarbowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (10): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (8): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (3): zobacz »

14.02.2023 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-UZ za 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »

15.02.2023 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2023 r. – płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2023 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od środków transportowych
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy – osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych
 • wpłata do PPK
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2023 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od środków transportowych
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy – osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych
 • wpłata do PPK
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2023 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (11): zobacz »

16.02.2023 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań jednostkowych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
 • złożenie rocznego sprawozdania jednostkowego Rb-UZ za 2022 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną

17.02.2023 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia przekazujący dotacje
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia (nieprzekazujący dotacji)

20.02.2023 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2023 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za styczeń 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za styczeń 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za styczeń 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za styczeń 2023 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową zaliczki na podatek pobranej za styczeń 2023 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w styczniu 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w styczniu 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za styczeń 2023 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISNCIT-ISN
 • wpłata za styczeń 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
 • wpłata na PFRON za styczeń 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (15):
 • złożenie rocznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za styczeń 2023 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2023 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-ST za 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za IV kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za IV kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za IV kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-PDP za 2022 r. - wójt (burmistrz, prezydent miasta)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania jednostkowego Rb-N jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za IV kwartał 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • wpłata za styczeń 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za styczeń 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata na PFRON za styczeń 2023 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-28UE KPO za styczeń 2023 r. - dysponent części 34
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

21.02.2023 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - nadzorujący minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, nadzorująca uczelnia medyczna
 • złożenie rocznego sprawozdania zbiorczego Rb-UZ za 2022 r. - nadzorujący minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, nadzorująca uczelnia medyczna
 • złożenie kwartalnych sprawozdań jednostkowych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS; agencje wykonawcze; Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • złożenie rocznego sprawozdania jednostkowego Rb-UZ za 2022 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS; agencje wykonawcze; Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • złożenie kwartalnych sprawozdań łącznych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - Polska Akademia Nauk
 • złożenie rocznego sprawozdania łącznego Rb-UZ za 2022 r. - Polska Akademia Nauk
 • złożenie miesięcznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za styczeń 2023 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia przekazujący dotacje
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (6): zobacz »

22.02.2023 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2023 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-35 za IV kwartały 2022 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2022 r. - kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej, dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za IV kwartały 2022 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

23.02.2023 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-UZ za 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

24.02.2023 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

25.02.2023 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

26.02.2023 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

27.02.2023 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata podatku VAT za styczeń 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za styczeń 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za styczeń 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za styczeń 2023 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2023 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za styczeń 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń 2023 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za styczeń 2023 r.
 • rozliczenie podatku od przychodu za sprzedaży detalicznej PSD-1 za styczeń 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za styczeń 2023 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za styczeń 2023 r. - Prezes KRUS
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznego sprawozdania zbiorczego Rb-UZ za 2022 r. - zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • wpłata podatku VAT za styczeń 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za styczeń 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za styczeń 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za styczeń 2023 r. (część ewidencyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za styczeń 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń 2023 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

28.02.2023 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (13):
 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w listopadzie 2022 r.
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w listopadzie 2022 r.

  Uwaga!

  Termin do złożenia przez podmioty powiązane:

   - informacji o cenach transferowych (TPR-C), o którym mowa w art. 11t ust. 1 ustawy o pdop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.) oraz

   - oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ust. 1 ustawy o pdop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.),

  przedłużono o 3 miesiące. Przedłużenie to dotyczy sytuacji, gdy termin do ich złożenia upłynął w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wynika tak z art. 31z ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6 ustawy o COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

  Zatem w przypadku gdy termin ten upłynął w okresie od 1 do 30 listopada 2022 r., podmioty powiązane zobowiązane są dopełnić wspomnianych obowiązków do 28 lutego 2023 r.

 • przekazanie podatnikowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2022 r. (PIT-11)
 • przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2022 r. (PIT-8C)
 • przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2022 r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2022 r. (IFT-1R)
 • przekazanie (podatnikowi) informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2022 r. (PIT-R)
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2022 r.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za grudzień 2022 r.
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2022 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące
 • złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2022 r. (PIT-16A)
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za styczeń 2023 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień 2022 r. i za IV kwartał 2022 r.

  Uwaga !

  Tak wynika z art. 30 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pdof oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265 ze zm.)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za styczeń 2023 r. - dysponent części 77
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-23PL za 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za styczeń 2023 r. - dysponent części 87
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • przekazanie podatnikowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2022 r. (PIT-11)
 • przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2022 r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2022 r.
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2022 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

1.03.2023 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (15):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartały 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za IV kwartały 2022 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych); Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za IV kwartały 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za IV kwartały 2022 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2022 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-ST za 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-PDP za 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za IV kwartały 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za IV kwartały 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za IV kwartały 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • przekazanie do GUS kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za IV kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy sprawozdań jednostkowych i zbiorczych)
 • przekazanie do GUS kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy sprawozdań jednostkowych i zbiorczych)
 • przekazanie do GUS kwartalnego sprawozdania Rb-30S za IV kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy sprawozdań jednostkowych i zbiorczych)
 • przekazanie do GUS rocznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego - dotyczy jednostkowych sprawozdań jednostek organizacyjnych i jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) oraz sprawozdań zbiorczych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (11): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (18): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

2.03.2023 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-27UE za 2022 r. - dysponent części 87
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2023 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

3.03.2023 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook