Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
luty 2023
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
 
 
1.02.2023
Zmiany w przepisach (29)
2.02.2023
Zmiany w przepisach (7)
3.02.2023
Zmiany w przepisach (4)
6
6.02.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (3)
7.02.2023
Ważne terminy (6)
8.02.2023
Zmiany w przepisach (8)
9.02.2023
Zmiany w przepisach (7)
10.02.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (11)
7
13.02.2023
Zmiany w przepisach (23)
14.02.2023
Zmiany w przepisach (2)
15.02.2023
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (14)
16.02.2023
17.02.2023
8
20.02.2023
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (2)
21.02.2023
Zmiany w przepisach (10)
22.02.2023
Zmiany w przepisach (2)
23.02.2023
Zmiany w przepisach (7)
24.02.2023
Zmiany w przepisach (12)
25.02.2023
Zmiany w przepisach (3)
26.02.2023
Zmiany w przepisach (4)
9
27.02.2023
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (2)
28.02.2023
Ważne terminy (13)
Zmiany w przepisach (5)
 
marzec 2023
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
 
1.03.2023
Zmiany w przepisach (31)
2.03.2023
Zmiany w przepisach (3)
3.03.2023
Zmiany w przepisach (3)
10
6.03.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
7.03.2023
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (6)
8.03.2023
Zmiany w przepisach (2)
9.03.2023
Zmiany w przepisach (2)
10.03.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (8)
11.03.2023
Zmiany w przepisach (2)
11
13.03.2023
Zmiany w przepisach (1)
14.03.2023
Zmiany w przepisach (1)
15.03.2023
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (10)
16.03.2023
Zmiany w przepisach (9)
17.03.2023
Zmiany w przepisach (9)
18.03.2023
Zmiany w przepisach (1)
12
20.03.2023
Ważne terminy (11)
Zmiany w przepisach (6)
21.03.2023
Zmiany w przepisach (9)
22.03.2023
Zmiany w przepisach (2)
23.03.2023
Zmiany w przepisach (4)
24.03.2023
Zmiany w przepisach (2)
25.03.2023
Zmiany w przepisach (2)
13
27.03.2023
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (8)
28.03.2023
Zmiany w przepisach (10)
29.03.2023
Zmiany w przepisach (5)
30.03.2023
Zmiany w przepisach (3)
31.03.2023
Ważne terminy (16)
Zmiany w przepisach (17)
 
kwiecień 2023
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
 
 
 
 
 
1.04.2023
Zmiany w przepisach (13)
14
3.04.2023
Zmiany w przepisach (7)
4.04.2023
Zmiany w przepisach (3)
5.04.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
6.04.2023
Zmiany w przepisach (5)
7.04.2023
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (17)
8.04.2023
Zmiany w przepisach (3)
15
11.04.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
12.04.2023
Zmiany w przepisach (4)
13.04.2023
Zmiany w przepisach (7)
14.04.2023
Zmiany w przepisach (8)
15.04.2023
Zmiany w przepisach (5)
16
17.04.2023
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (1)
18.04.2023
Zmiany w przepisach (6)
19.04.2023
Zmiany w przepisach (6)
20.04.2023
Ważne terminy (13)
Zmiany w przepisach (6)
21.04.2023
Zmiany w przepisach (15)
23.04.2023
Zmiany w przepisach (6)
17
24.04.2023
Zmiany w przepisach (3)
25.04.2023
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (4)
26.04.2023
Zmiany w przepisach (18)
27.04.2023
Zmiany w przepisach (6)
28.04.2023
Zmiany w przepisach (9)
29.04.2023
Zmiany w przepisach (1)
30.04.2023
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
 
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy na cały miesiąc: marzec
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.03.2023 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (15):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartały 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za IV kwartały 2022 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych); Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za IV kwartały 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za IV kwartały 2022 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2022 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-ST za 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-PDP za 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za IV kwartały 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za IV kwartały 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za IV kwartały 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • przekazanie do GUS kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za IV kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy sprawozdań jednostkowych i zbiorczych)
 • przekazanie do GUS kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy sprawozdań jednostkowych i zbiorczych)
 • przekazanie do GUS kwartalnego sprawozdania Rb-30S za IV kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy sprawozdań jednostkowych i zbiorczych)
 • przekazanie do GUS rocznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego - dotyczy jednostkowych sprawozdań jednostek organizacyjnych i jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) oraz sprawozdań zbiorczych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (11): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (18): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

2.03.2023 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-27UE za 2022 r. - dysponent części 87
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2023 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

3.03.2023 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

6.03.2023 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za luty 2023 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-UZ za 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2023 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

7.03.2023 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2023 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2023 r. od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji o pobranym podatku CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w lutym 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZPIT-NZS) za luty 2023 r. oraz wpłacenie podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do lutego 2023 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w lutym 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za luty 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

8.03.2023 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-27 za 2022 r. - dysponent części 77
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

9.03.2023 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

10.03.2023 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za luty 2023 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za luty 2023 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

11.03.2023 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

13.03.2023 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania zbiorczego Rb-UZ za 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za luty 2023 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za 2022 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za 2022 r. - dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za 2022 r. - właściwe organy państwowych osób prawnych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

14.03.2023 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

15.03.2023 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata składek ZUS za luty 2023 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2023 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata do PPK
 • wniesienie opłaty produktowej za opakowania za 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za 2022 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za 2022 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za 2022 r. - organy wykonujące funkcje organów założycielskich
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za 2022 r. - ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2023 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2023 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (8): zobacz »

16.03.2023 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

17.03.2023 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

18.03.2023 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

20.03.2023 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (11):
 • wpłata składek ZUS za luty 2023 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za luty 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za luty 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za luty 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za luty 2023 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową zaliczki na podatek pobranej za luty 2023 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w lutym 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w lutym 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za luty 2023 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata za luty 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
 • wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu: ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą - jeżeli w lutym 2023 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie; zmiany wartości składników majątku - jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w lutym 2023 r.
 • wpłata na PFRON za luty 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za luty 2023 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2023 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-28UE KPO za luty 2023 r. - dysponent części 34
 • wpłata za luty 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za luty 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za luty 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata na PFRON za luty 2023 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

21.03.2023 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za luty 2023 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

22.03.2023 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

23.03.2023 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

24.03.2023 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

25.03.2023 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

27.03.2023 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata podatku VAT za luty 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za luty 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za luty 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za luty 2023 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za luty 2023 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za luty 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2023 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za luty 2023 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za luty 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za luty 2023 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za luty 2023 r. - Prezes KRUS
 • wpłata podatku VAT za luty 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za luty 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za luty 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za luty 2023 r. (część ewidencyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za luty 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2023 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

28.03.2023 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za luty 2023 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za luty 2023 r. - dysponent części 87
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

29.03.2023 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

30.03.2023 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

31.03.2023 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (16):
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R za 2022 r.
 • złożenie urzędowi skarbowemu informacji CIT-RB i CIT-CSR za 2022 r. - jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy
 • przekazanie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przez: spółkę nieruchomościową informacji odpowiednio CIT-N1 i PIT-N1 oraz podatnika będącego wspólnikiem tej spółki informacji odpowiednio CIT-N2 i PIT-N2, według stanu na 31 grudnia 2022 r. - jeżeli rok podatkowy lub rok obrotowy spółki nieruchomościowej jest tożsamy z rokiem kalendarzowym
 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w grudniu 2022 r.
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w grudniu 2022 r.

  Uwaga!

  Termin do złożenia przez podmioty powiązane:

   - informacji o cenach transferowych (TPR-C), o którym mowa w art. 11t ust. 1 ustawy o pdop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.) oraz

   - oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ust. 1 ustawy o pdop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.), przedłużono o 3 miesiące. Przedłużenie to dotyczy sytuacji, gdy termin do ich złożenia upłynął w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wynika tak z art. 31z ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6 ustawy o COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

  Zatem w przypadku gdy termin ten upłynął w okresie od 1 do 31 grudnia 2022 r., podmioty powiązane zobowiązane są dopełnić wspomnianych obowiązków do 31 marca 2023 r.

 • złożenie urzędowi skarbowemu zeznania za 2022 r., tj. CIT-8 (wraz z załącznikami) lub CIT-8AB (wraz z załącznikami) - jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie urzędowi skarbowemu deklaracji CIT-8E (wraz z załącznikiem) za 2022 r. i zapłata ryczałtu - jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy
 • złożenie urzędowi skarbowemu informacji CIT-8ST według stanu na 31 grudnia 2022 r.
 • wykazanie w CIT/KW (stanowiącym załącznik do zeznania CIT-8) przychodów, kosztów i dochodu z przekształcenia oraz ustalenia podatku od tego dochodu

  Uwaga!

  Z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 530) wynika, że dla podatników CIT został przedłużony do 30 czerwca 2023 r. termin:

   - o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o pdop, do złożenia zeznania CIT-8 albo CIT-8AB za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. oraz wpłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku,

   - z art. 28r ust. 1 ustawy o pdop, do złożenia deklaracji CIT-8E za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r.,

   - do wykonania obowiązków, o których mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 i 4 ustawy o pdop, jeżeli pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.; chodzi tu o obowiązek wykazania w CIT/KW przychodów, kosztów i dochodów z przekształcenia oraz ustalenia podatku należnego w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek,

   - z art. 28 ust. 1 ustawy o pdop, do złożenia informacji CIT-8ST według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

 • przekazanie urzędowi skarbowemu rocznej informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U za 2022 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

  Uwaga!

  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. poz. 422) wydłużono termin przekazania do organu podatkowego informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) z trzech do jedenastu miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dłuższy termin dotyczy informacji ORD-U składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

  Zatem podmioty zobligowane do przedłożenia ORD-U za 2022 r. na wywiązanie się z tego obowiązku mają czas do 30 listopada 2023 r.

 • zgłoszenie do ZUS danych za 2022 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2023 r.
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
 • wniesienie opłaty z tytułu korzystania ze środowiska za 2022 r.
 • wniesienie opłaty produktowej za produkty za 2022 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za luty 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • sporządzenie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • sporządzenie bilansu budżetu państwa za 2022 r.
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R za 2022 r.
 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w grudniu 2022 r.
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w grudniu 2022 r.

  Uwaga!

  Termin do złożenia przez podmioty powiązane:

   - informacji o cenach transferowych (TPR-C), o którym mowa w art. 11t ust. 1 ustawy o pdop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.) oraz

   - oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ust. 1 ustawy o pdop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.), przedłużono o 3 miesiące. Przedłużenie to dotyczy sytuacji, gdy termin do ich złożenia upłynął w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wynika tak z art. 31z ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6 ustawy o COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

  Zatem w przypadku gdy termin ten upłynął w okresie od 1 do 31 grudnia 2022 r., podmioty powiązane zobowiązane są dopełnić wspomnianych obowiązków do 31 marca 2023 r.

 • złożenie urzędowi skarbowemu zeznania za 2022 r., tj. CIT-8 (wraz z załącznikami) lub CIT-8AB (wraz z załącznikami) - jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty

  Uwaga!

  Z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 530) wynika, że dla podatników CIT został przedłużony do 30 czerwca 2023 r. m.in. termin o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o pdop, do złożenia zeznania CIT-8 albo CIT-8AB za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. oraz wpłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku.

 • zgłoszenie do ZUS danych za 2022 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (6): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (7): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook