Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
luty 2023
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
 
 
1.02.2023
Zmiany w przepisach (29)
2.02.2023
Zmiany w przepisach (7)
3.02.2023
Zmiany w przepisach (4)
6
6.02.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (3)
7.02.2023
Ważne terminy (6)
8.02.2023
Zmiany w przepisach (8)
9.02.2023
Zmiany w przepisach (7)
10.02.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (11)
7
13.02.2023
Zmiany w przepisach (23)
14.02.2023
Zmiany w przepisach (2)
15.02.2023
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (14)
16.02.2023
17.02.2023
8
20.02.2023
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (2)
21.02.2023
Zmiany w przepisach (10)
22.02.2023
Zmiany w przepisach (2)
23.02.2023
Zmiany w przepisach (7)
24.02.2023
Zmiany w przepisach (12)
25.02.2023
Zmiany w przepisach (3)
26.02.2023
Zmiany w przepisach (4)
9
27.02.2023
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (2)
28.02.2023
Ważne terminy (13)
Zmiany w przepisach (5)
 
marzec 2023
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
 
1.03.2023
Zmiany w przepisach (31)
2.03.2023
Zmiany w przepisach (3)
3.03.2023
Zmiany w przepisach (3)
10
6.03.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
7.03.2023
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (6)
8.03.2023
Zmiany w przepisach (2)
9.03.2023
Zmiany w przepisach (2)
10.03.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (8)
11.03.2023
Zmiany w przepisach (2)
11
13.03.2023
Zmiany w przepisach (1)
14.03.2023
Zmiany w przepisach (1)
15.03.2023
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (10)
16.03.2023
Zmiany w przepisach (9)
17.03.2023
Zmiany w przepisach (9)
18.03.2023
Zmiany w przepisach (1)
12
20.03.2023
Ważne terminy (11)
Zmiany w przepisach (6)
21.03.2023
Zmiany w przepisach (9)
22.03.2023
Zmiany w przepisach (2)
23.03.2023
Zmiany w przepisach (4)
24.03.2023
Zmiany w przepisach (2)
25.03.2023
Zmiany w przepisach (2)
13
27.03.2023
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (8)
28.03.2023
Zmiany w przepisach (10)
29.03.2023
Zmiany w przepisach (5)
30.03.2023
Zmiany w przepisach (3)
31.03.2023
Ważne terminy (16)
Zmiany w przepisach (17)
 
kwiecień 2023
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
 
 
 
 
 
1.04.2023
Zmiany w przepisach (13)
14
3.04.2023
Zmiany w przepisach (7)
4.04.2023
Zmiany w przepisach (3)
5.04.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
6.04.2023
Zmiany w przepisach (5)
7.04.2023
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (17)
8.04.2023
Zmiany w przepisach (3)
15
11.04.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
12.04.2023
Zmiany w przepisach (4)
13.04.2023
Zmiany w przepisach (7)
14.04.2023
Zmiany w przepisach (8)
15.04.2023
Zmiany w przepisach (5)
16
17.04.2023
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (1)
18.04.2023
Zmiany w przepisach (6)
19.04.2023
Zmiany w przepisach (6)
20.04.2023
Ważne terminy (13)
Zmiany w przepisach (6)
21.04.2023
Zmiany w przepisach (15)
23.04.2023
Zmiany w przepisach (6)
17
24.04.2023
Zmiany w przepisach (3)
25.04.2023
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (4)
26.04.2023
Zmiany w przepisach (18)
27.04.2023
Zmiany w przepisach (6)
28.04.2023
Zmiany w przepisach (9)
29.04.2023
Zmiany w przepisach (1)
30.04.2023
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
 
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

6.03.2023 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za luty 2023 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-UZ za 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2023 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

7.03.2023 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2023 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2023 r. od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji o pobranym podatku CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w lutym 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZPIT-NZS) za luty 2023 r. oraz wpłacenie podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do lutego 2023 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w lutym 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za luty 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

8.03.2023 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-27 za 2022 r. - dysponent części 77
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

9.03.2023 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

10.03.2023 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za luty 2023 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za luty 2023 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

11.03.2023 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

13.03.2023 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania zbiorczego Rb-UZ za 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za luty 2023 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za 2022 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za 2022 r. - dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za 2022 r. - właściwe organy państwowych osób prawnych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

14.03.2023 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

15.03.2023 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata składek ZUS za luty 2023 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2023 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata do PPK
 • wniesienie opłaty produktowej za opakowania za 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za 2022 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za 2022 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za 2022 r. - organy wykonujące funkcje organów założycielskich
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za 2022 r. - ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2023 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2023 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (8): zobacz »

16.03.2023 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

17.03.2023 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

18.03.2023 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

20.03.2023 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (11):
 • wpłata składek ZUS za luty 2023 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za luty 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za luty 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za luty 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za luty 2023 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową zaliczki na podatek pobranej za luty 2023 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w lutym 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w lutym 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za luty 2023 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata za luty 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
 • wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu: ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą - jeżeli w lutym 2023 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie; zmiany wartości składników majątku - jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w lutym 2023 r.
 • wpłata na PFRON za luty 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za luty 2023 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2023 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-28UE KPO za luty 2023 r. - dysponent części 34
 • wpłata za luty 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za luty 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za luty 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata na PFRON za luty 2023 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

21.03.2023 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za luty 2023 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

22.03.2023 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

23.03.2023 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

24.03.2023 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

25.03.2023 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

27.03.2023 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata podatku VAT za luty 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za luty 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za luty 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za luty 2023 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za luty 2023 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za luty 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2023 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za luty 2023 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za luty 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za luty 2023 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za luty 2023 r. - Prezes KRUS
 • wpłata podatku VAT za luty 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za luty 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za luty 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za luty 2023 r. (część ewidencyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za luty 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2023 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

28.03.2023 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za luty 2023 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za luty 2023 r. - dysponent części 87
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

29.03.2023 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

30.03.2023 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

31.03.2023 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (16):
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R za 2022 r.
 • złożenie urzędowi skarbowemu informacji CIT-RB i CIT-CSR za 2022 r. - jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy
 • przekazanie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przez: spółkę nieruchomościową informacji odpowiednio CIT-N1 i PIT-N1 oraz podatnika będącego wspólnikiem tej spółki informacji odpowiednio CIT-N2 i PIT-N2, według stanu na 31 grudnia 2022 r. - jeżeli rok podatkowy lub rok obrotowy spółki nieruchomościowej jest tożsamy z rokiem kalendarzowym
 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w grudniu 2022 r.
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w grudniu 2022 r.

  Uwaga!

  Termin do złożenia przez podmioty powiązane:

   - informacji o cenach transferowych (TPR-C), o którym mowa w art. 11t ust. 1 ustawy o pdop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.) oraz

   - oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ust. 1 ustawy o pdop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.), przedłużono o 3 miesiące. Przedłużenie to dotyczy sytuacji, gdy termin do ich złożenia upłynął w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wynika tak z art. 31z ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6 ustawy o COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

  Zatem w przypadku gdy termin ten upłynął w okresie od 1 do 31 grudnia 2022 r., podmioty powiązane zobowiązane są dopełnić wspomnianych obowiązków do 31 marca 2023 r.

 • złożenie urzędowi skarbowemu zeznania za 2022 r., tj. CIT-8 (wraz z załącznikami) lub CIT-8AB (wraz z załącznikami) - jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie urzędowi skarbowemu deklaracji CIT-8E (wraz z załącznikiem) za 2022 r. i zapłata ryczałtu - jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy
 • złożenie urzędowi skarbowemu informacji CIT-8ST według stanu na 31 grudnia 2022 r.
 • wykazanie w CIT/KW (stanowiącym załącznik do zeznania CIT-8) przychodów, kosztów i dochodu z przekształcenia oraz ustalenia podatku od tego dochodu

  Uwaga!

  Z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 530) wynika, że dla podatników CIT został przedłużony do 30 czerwca 2023 r. termin:

   - o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o pdop, do złożenia zeznania CIT-8 albo CIT-8AB za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. oraz wpłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku,

   - z art. 28r ust. 1 ustawy o pdop, do złożenia deklaracji CIT-8E za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r.,

   - do wykonania obowiązków, o których mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 i 4 ustawy o pdop, jeżeli pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.; chodzi tu o obowiązek wykazania w CIT/KW przychodów, kosztów i dochodów z przekształcenia oraz ustalenia podatku należnego w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek,

   - z art. 28 ust. 1 ustawy o pdop, do złożenia informacji CIT-8ST według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

 • przekazanie urzędowi skarbowemu rocznej informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U za 2022 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

  Uwaga!

  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. poz. 422) wydłużono termin przekazania do organu podatkowego informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) z trzech do jedenastu miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dłuższy termin dotyczy informacji ORD-U składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

  Zatem podmioty zobligowane do przedłożenia ORD-U za 2022 r. na wywiązanie się z tego obowiązku mają czas do 30 listopada 2023 r.

 • zgłoszenie do ZUS danych za 2022 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2023 r.
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
 • wniesienie opłaty z tytułu korzystania ze środowiska za 2022 r.
 • wniesienie opłaty produktowej za produkty za 2022 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za luty 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • sporządzenie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • sporządzenie bilansu budżetu państwa za 2022 r.
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R za 2022 r.
 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w grudniu 2022 r.
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w grudniu 2022 r.

  Uwaga!

  Termin do złożenia przez podmioty powiązane:

   - informacji o cenach transferowych (TPR-C), o którym mowa w art. 11t ust. 1 ustawy o pdop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.) oraz

   - oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ust. 1 ustawy o pdop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.), przedłużono o 3 miesiące. Przedłużenie to dotyczy sytuacji, gdy termin do ich złożenia upłynął w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wynika tak z art. 31z ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6 ustawy o COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

  Zatem w przypadku gdy termin ten upłynął w okresie od 1 do 31 grudnia 2022 r., podmioty powiązane zobowiązane są dopełnić wspomnianych obowiązków do 31 marca 2023 r.

 • złożenie urzędowi skarbowemu zeznania za 2022 r., tj. CIT-8 (wraz z załącznikami) lub CIT-8AB (wraz z załącznikami) - jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty

  Uwaga!

  Z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 530) wynika, że dla podatników CIT został przedłużony do 30 czerwca 2023 r. m.in. termin o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o pdop, do złożenia zeznania CIT-8 albo CIT-8AB za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. oraz wpłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku.

 • zgłoszenie do ZUS danych za 2022 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (6): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (7): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

1.04.2023 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (8): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

3.04.2023 (poniedziałek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook