Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
marzec 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
 
 
 
1.03.2019
Zmiany w przepisach (23)
2.03.2019
Zmiany w przepisach (1)
3.03.2019
Zmiany w przepisach (2)
10
4.03.2019
Zmiany w przepisach (26)
5.03.2019
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (5)
6.03.2019
Zmiany w przepisach (5)
7.03.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (6)
8.03.2019
Zmiany w przepisach (1)
11
11.03.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
12.03.2019
Zmiany w przepisach (4)
14.03.2019
Zmiany w przepisach (5)
15.03.2019
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (10)
16.03.2019
Zmiany w przepisach (2)
12
18.03.2019
Zmiany w przepisach (4)
19.03.2019
Zmiany w przepisach (2)
20.03.2019
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (5)
21.03.2019
Zmiany w przepisach (3)
22.03.2019
Zmiany w przepisach (12)
23.03.2019
Zmiany w przepisach (1)
13
25.03.2019
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (1)
26.03.2019
Zmiany w przepisach (1)
27.03.2019
Zmiany w przepisach (7)
28.03.2019
29.03.2019
Zmiany w przepisach (17)
30.03.2019
Zmiany w przepisach (4)
31.03.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
 
 
kwiecień 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1.04.2019
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (30)
2.04.2019
Zmiany w przepisach (8)
3.04.2019
Zmiany w przepisach (3)
4.04.2019
Zmiany w przepisach (4)
5.04.2019
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
15
8.04.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
10.04.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (7)
11.04.2019
Zmiany w przepisach (3)
12.04.2019
Zmiany w przepisach (3)
14.04.2019
Zmiany w przepisach (2)
16
15.04.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (4)
16.04.2019
Zmiany w przepisach (3)
17.04.2019
Zmiany w przepisach (6)
18.04.2019
Zmiany w przepisach (8)
19.04.2019
Zmiany w przepisach (7)
21.04.2019
Zmiany w przepisach (3)
17
22.04.2019
Zmiany w przepisach (5)
23.04.2019
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (2)
24.04.2019
Zmiany w przepisach (4)
25.04.2019
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (5)
26.04.2019
Zmiany w przepisach (10)
27.04.2019
Zmiany w przepisach (10)
18
29.04.2019
Zmiany w przepisach (3)
30.04.2019
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (15)
 
maj 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
18
 
 
1.05.2019
Zmiany w przepisach (18)
4.05.2019
Zmiany w przepisach (58)
19
6.05.2019
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (5)
7.05.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (3)
8.05.2019
Zmiany w przepisach (7)
9.05.2019
Zmiany w przepisach (2)
10.05.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (13)
11.05.2019
Zmiany w przepisach (2)
12.05.2019
Zmiany w przepisach (2)
20
13.05.2019
Zmiany w przepisach (6)
14.05.2019
Zmiany w przepisach (4)
15.05.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
16.05.2019
Zmiany w przepisach (8)
17.05.2019
Zmiany w przepisach (4)
21
20.05.2019
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (2)
21.05.2019
Zmiany w przepisach (5)
22.05.2019
Zmiany w przepisach (7)
23.05.2019
Zmiany w przepisach (1)
25.05.2019
Zmiany w przepisach (2)
26.05.2019
Zmiany w przepisach (2)
22
27.05.2019
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (3)
28.05.2019
29.05.2019
Zmiany w przepisach (2)
30.05.2019
Zmiany w przepisach (4)
31.05.2019
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (12)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

25.04.2019 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata podatku VAT za marzec 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za I kwartał 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za marzec 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za marzec 2019 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za marzec 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata podatku VAT za marzec 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za I kwartał 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za marzec 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za marzec 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za marzec 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2019 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za marzec 2019 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za marzec 2019 r. - Prezes KRUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

26.04.2019 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

27.04.2019 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (7): zobacz »

29.04.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za marzec 2019 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2019 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za marzec 2019 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. - ZUS oraz fundusze zarządzane przez ZUS, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie kwartalnego zbiorczego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego łącznego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. - Polska Akademia Nauk, Agencje państwowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

30.04.2019 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec 2019 r.
 • złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2018 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego za 2018 r. (przygotowanego w strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości) przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia
 • złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (11):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP za I kwartał 2019 r. - kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2019 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za I kwartał 2019 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2019 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2019 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2019 r. - dysponenci części budżetowych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (8): zobacz »

1.05.2019 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (9): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (4): zobacz »

4.05.2019 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (56): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

6.05.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2019 r.
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2019 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

7.05.2019 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2019 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

8.05.2019 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

9.05.2019 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

10.05.2019 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2019 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za kwiecień 2019 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (8): zobacz »

11.05.2019 (sobota)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »

12.05.2019 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

13.05.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań RB-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za kwiecień 2019 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

14.05.2019 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

15.05.2019 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2019 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2019 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2019 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2019 r. - Prezes ZUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »

16.05.2019 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

17.05.2019 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

20.05.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata za kwiecień 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za kwiecień 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za kwiecień 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za kwiecień 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata za kwiecień 2019 r. na PFRON
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata za kwiecień 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za kwiecień 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za kwiecień 2019 r. na PFRON
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za kwiecień 2019 r. - izby administracji skarbowej
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2019 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2019 r. - dysponenci części budżetowych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

21.05.2019 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2019 r.- jednostki samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

22.05.2019 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

23.05.2019 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

25.05.2019 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook