Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
marzec 2021
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
1.03.2021
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (28)
2.03.2021
3.03.2021
Zmiany w przepisach (5)
4.03.2021
Zmiany w przepisach (5)
5.03.2021
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (5)
6.03.2021
Zmiany w przepisach (4)
10
8.03.2021
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (11)
9.03.2021
Zmiany w przepisach (2)
10.03.2021
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (3)
11.03.2021
Zmiany w przepisach (3)
12.03.2021
Zmiany w przepisach (5)
13.03.2021
Zmiany w przepisach (8)
14.03.2021
Zmiany w przepisach (1)
11
15.03.2021
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (6)
16.03.2021
Zmiany w przepisach (5)
17.03.2021
Zmiany w przepisach (3)
18.03.2021
Zmiany w przepisach (2)
19.03.2021
Zmiany w przepisach (3)
20.03.2021
Zmiany w przepisach (1)
12
22.03.2021
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (2)
23.03.2021
Zmiany w przepisach (1)
24.03.2021
Zmiany w przepisach (6)
25.03.2021
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (6)
26.03.2021
Zmiany w przepisach (1)
27.03.2021
Zmiany w przepisach (3)
13
29.03.2021
Zmiany w przepisach (4)
30.03.2021
Zmiany w przepisach (6)
31.03.2021
Ważne terminy (9)
 
kwiecień 2021
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
 
 
 
1.04.2021
Zmiany w przepisach (13)
2.04.2021
Zmiany w przepisach (6)
3.04.2021
Zmiany w przepisach (8)
14
6.04.2021
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
7.04.2021
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (2)
8.04.2021
Zmiany w przepisach (7)
9.04.2021
Zmiany w przepisach (8)
10.04.2021
Zmiany w przepisach (2)
15
12.04.2021
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
13.04.2021
Zmiany w przepisach (5)
14.04.2021
Zmiany w przepisach (8)
15.04.2021
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (2)
16.04.2021
Zmiany w przepisach (17)
17.04.2021
Zmiany w przepisach (6)
18.04.2021
Zmiany w przepisach (1)
16
19.04.2021
Zmiany w przepisach (2)
20.04.2021
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (1)
21.04.2021
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (3)
22.04.2021
Zmiany w przepisach (11)
23.04.2021
Zmiany w przepisach (8)
17
26.04.2021
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (3)
27.04.2021
Zmiany w przepisach (2)
28.04.2021
Zmiany w przepisach (9)
29.04.2021
Zmiany w przepisach (10)
30.04.2021
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (11)
 
maj 2021
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
17
 
 
 
 
 
1.05.2021
Zmiany w przepisach (10)
2.05.2021
Zmiany w przepisach (1)
18
3.05.2021
Zmiany w przepisach (1)
4.05.2021
Zmiany w przepisach (7)
5.05.2021
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (5)
6.05.2021
Zmiany w przepisach (9)
7.05.2021
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (7)
8.05.2021
Zmiany w przepisach (3)
19
10.05.2021
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (7)
11.05.2021
Zmiany w przepisach (3)
12.05.2021
Zmiany w przepisach (5)
13.05.2021
Zmiany w przepisach (8)
14.05.2021
Zmiany w przepisach (3)
15.05.2021
Zmiany w przepisach (6)
16.05.2021
Zmiany w przepisach (5)
20
17.05.2021
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (2)
18.05.2021
Zmiany w przepisach (2)
19.05.2021
Zmiany w przepisach (4)
20.05.2021
Ważne terminy (9)
Zmiany w przepisach (10)
21.05.2021
Zmiany w przepisach (2)
22.05.2021
Zmiany w przepisach (3)
21
24.05.2021
Zmiany w przepisach (2)
25.05.2021
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (3)
26.05.2021
Zmiany w przepisach (7)
27.05.2021
Zmiany w przepisach (8)
28.05.2021
Zmiany w przepisach (2)
29.05.2021
Zmiany w przepisach (6)
30.05.2021
Zmiany w przepisach (6)
22
31.05.2021
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (5)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

30.04.2021 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2020 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec 2021 r.
 • Uwaga!

  Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570 ze zm.) do 31 lipca 2021 r. przedłużono termin na przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego za 2020 r. przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia.

 • złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych/informacji o cenach transferowych - w przypadku, gdy termin ten upływał w styczniu 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (17):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP za I kwartał 2021 r. - kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2021 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za I kwartał 2021 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2021 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2021 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za I kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za I kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2021 r. - dysponenci części budżetowych
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (patrz uwaga 31.03.2021 r.)
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe (patrz uwaga 31.03.2021 r.)
 • sporządzenie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r. - jednostki samorządu terytorialnego (patrz uwaga 31.03.2021 r.)
 • sporządzenie bilansu budżetu państwa za 2020 r. (patrz uwaga 31.03.2021 r.)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (6): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

1.05.2021 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (7): zobacz »

2.05.2021 (niedziela)

 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

3.05.2021 (poniedziałek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

4.05.2021 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

5.05.2021 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2021 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2021 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

6.05.2021 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

7.05.2021 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2021 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w kwietniu 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZPIT-NZS za kwiecień 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do kwietnia 2021 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w kwietniu 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za kwiecień 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

8.05.2021 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

10.05.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2021 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za kwiecień 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

11.05.2021 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

12.05.2021 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za kwiecień 2021 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

13.05.2021 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (6): zobacz »

14.05.2021 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

15.05.2021 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

16.05.2021 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

17.05.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2021 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata do PPK za kwiecień 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2021 r. - Prezes ZUS
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2021 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata do PPK za kwiecień 2021 r.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

18.05.2021 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

19.05.2021 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

20.05.2021 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • wpłata za kwiecień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za kwiecień 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za kwiecień 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za kwiecień 2021 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli kwietniu 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w kwietniu 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za kwiecień 2021 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu ze zbycia praw spółki nieruchomościowej, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISNCIT-ISN
 • wpłata zaliczek na pdof oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych od podatników przez płatników w październiku 2020 r.; termin ten dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 prowadzący na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem, który został wskazany w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2054)
 • wpłata za kwiecień 2021 r. na PFRON
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2021 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2021 r. - dysponenci części budżetowych
 • wpłata za kwiecień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za kwiecień 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za kwiecień 2021 r. na PFRON
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (6): zobacz »

21.05.2021 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2021 r.- jednostki samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

22.05.2021 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

24.05.2021 (poniedziałek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

25.05.2021 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za kwiecień 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za kwiecień 2021 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za kwiecień 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za kwiecień 2021 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za kwiecień 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2021 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2021 r. - Prezes KRUS
 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za kwiecień 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za kwiecień 2021 r. (część ewidencyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za kwiecień 2021 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »

26.05.2021 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

27.05.2021 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

28.05.2021 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za kwiecień 2021 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za kwiecień 2021 r. - dysponent części 87
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »

29.05.2021 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

30.05.2021 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook