Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
kwiecień 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
 
 
1.04.2020
Zmiany w przepisach (29)
3.04.2020
Zmiany w przepisach (3)
4.04.2020
Zmiany w przepisach (4)
15
6.04.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
7.04.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (10)
8.04.2020
Zmiany w przepisach (1)
9.04.2020
Zmiany w przepisach (2)
10.04.2020
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (4)
12.04.2020
Zmiany w przepisach (1)
16
13.04.2020
Zmiany w przepisach (2)
14.04.2020
Zmiany w przepisach (8)
15.04.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
16.04.2020
Zmiany w przepisach (4)
17.04.2020
Zmiany w przepisach (17)
18.04.2020
Zmiany w przepisach (31)
19.04.2020
Zmiany w przepisach (1)
17
20.04.2020
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (4)
21.04.2020
Zmiany w przepisach (5)
22.04.2020
Zmiany w przepisach (3)
23.04.2020
Zmiany w przepisach (6)
24.04.2020
Zmiany w przepisach (6)
25.04.2020
Zmiany w przepisach (7)
26.04.2020
Zmiany w przepisach (2)
18
27.04.2020
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (2)
28.04.2020
Zmiany w przepisach (1)
29.04.2020
Zmiany w przepisach (5)
30.04.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (10)
 
maj 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
18
 
 
 
 
1.05.2020
Zmiany w przepisach (6)
2.05.2020
Zmiany w przepisach (1)
19
4.05.2020
Zmiany w przepisach (3)
5.05.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.05.2020
Zmiany w przepisach (4)
7.05.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (7)
8.05.2020
Zmiany w przepisach (1)
20
11.05.2020
Ważne terminy (2)
12.05.2020
Zmiany w przepisach (2)
13.05.2020
14.05.2020
Zmiany w przepisach (6)
15.05.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (7)
16.05.2020
Zmiany w przepisach (16)
21
18.05.2020
Zmiany w przepisach (1)
20.05.2020
Ważne terminy (8)
21.05.2020
Zmiany w przepisach (3)
22.05.2020
Zmiany w przepisach (6)
23.05.2020
Zmiany w przepisach (1)
22
25.05.2020
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (5)
26.05.2020
Zmiany w przepisach (2)
27.05.2020
Zmiany w przepisach (3)
28.05.2020
Zmiany w przepisach (2)
29.05.2020
Zmiany w przepisach (8)
30.05.2020
Zmiany w przepisach (12)
31.05.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
 
 
czerwiec 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
23
1.06.2020
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (14)
2.06.2020
Zmiany w przepisach (3)
3.06.2020
Zmiany w przepisach (4)
4.06.2020
Zmiany w przepisach (6)
5.06.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
6.06.2020
Zmiany w przepisach (1)
24
8.06.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (1)
9.06.2020
Zmiany w przepisach (2)
10.06.2020
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
11.06.2020
Zmiany w przepisach (4)
12.06.2020
Zmiany w przepisach (4)
13.06.2020
Zmiany w przepisach (1)
14.06.2020
Zmiany w przepisach (2)
25
15.06.2020
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
17.06.2020
Zmiany w przepisach (3)
18.06.2020
Zmiany w przepisach (7)
19.06.2020
Zmiany w przepisach (3)
20.06.2020
Zmiany w przepisach (3)
21.06.2020
Zmiany w przepisach (3)
26
22.06.2020
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (4)
23.06.2020
Zmiany w przepisach (3)
24.06.2020
Zmiany w przepisach (33)
25.06.2020
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (7)
26.06.2020
Zmiany w przepisach (5)
27.06.2020
Zmiany w przepisach (2)
27
29.06.2020
Zmiany w przepisach (1)
30.06.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (9)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

25.05.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2020 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za kwiecień 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2020 r.
 • złożenie JPK_VAT za kwiecień 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2020 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za kwiecień 2020 r.
 • złożenie JPK_VAT za kwiecień 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2020 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2020 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2020 r. - Prezes KRUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

26.05.2020 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

27.05.2020 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

28.05.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za kwiecień 2020 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za kwiecień 2020 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - ZUS oraz fundusze zarządzane przez ZUS, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie kwartalnego zbiorczego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego łącznego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - Polska Akademia Nauk, Agencje państwowe
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

29.05.2020 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

30.05.2020 (sobota)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (2): zobacz »

31.05.2020 (niedziela)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. przez jednostki podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, jeśli jako rok obrotowy wybrały rok kalendarzowy
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

1.06.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2019 r.
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2019 r. do 29.02.2020 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne

  Uwaga! Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli osoba uprawniona do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego powiadomi organ rentowy o wysokości przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym przypadającym od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r., z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku, w ciągu 30 dni od ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19 (art. 31zy8 specustawy w sprawie COVID-19).

 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień 2020 r.
 • pracodawca tworzący ZFŚS jest zobowiązany do końca maja danego roku do wpłacenia co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS. Termin na dokonanie tej czynności w 2020 r. uległ przesunięciu na 1 czerwca, z uwagi na to, że 31 maja br. przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i wpłata wynikającego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.; termin 1.06.2020 r. nie obowiązuje podatników CIT osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o pdop oraz podatników, u których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów osiągniętych w roku podatkowym; tej grupie podatników termin na złożenie zeznania CIT-8 i wpłatę podatku został przesunięty do 31 lipca 2020 r. i odnosi się on do zeznań składanych za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.
 • złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A
 • złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej DSF-1 i jej wpłata
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2019 r. do 29.02.2020 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne

  Uwaga! Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli osoba uprawniona do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego powiadomi organ rentowy o wysokości przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym przypadającym od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r., z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku, w ciągu 30 dni od ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19 (art. 31zy8 specustawy w sprawie COVID-19).

 • pracodawca tworzący ZFŚS jest zobowiązany do końca maja danego roku do wpłacenia co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS. Termin na dokonanie tej czynności w 2020 r. uległ przesunięciu na 1 czerwca, z uwagi na to, że 31 maja br. przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za kwiecień 2020 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (6): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

2.06.2020 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

3.06.2020 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

4.06.2020 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

5.06.2020 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj 2020 r.
 • wpłata składek ZUS za maj 2020 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

6.06.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

8.06.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w maju 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

9.06.2020 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

10.06.2020 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za maj 2020 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za maj 2020 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »

11.06.2020 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

12.06.2020 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za maj 2020 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2020 r.- jednostki samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

13.06.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

14.06.2020 (niedziela)

 • TRACĄ MOC PRZEPISY (2): zobacz »

15.06.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za maj 2020 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

17.06.2020 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

18.06.2020 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

19.06.2020 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »

20.06.2020 (sobota)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

21.06.2020 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

22.06.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata za maj 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za maj 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego (z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w § 2 rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego; Dz. U. z 2020 r. poz. 972)
 • wpłata za maj 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za maj 2020 r. na PFRON
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za maj 2020 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w maju 2020 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w maju 2020 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za maj 2020 r. podatku dochodowego od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i w art. 24b ustawy o pdop – z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 52p ustawy o pdof i w art. 38h ustawy o pdop (objętych przedłużeniem terminu do zapłaty podatku specustwą o COVID-19)
 • wpłata za maj 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy (z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w § 2 rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego; Dz. U. z 2020 r. poz. 972)
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata za maj 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za maj 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za maj 2020 r. na PFRON
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za maj 2020 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za maj 2020 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

23.06.2020 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

24.06.2020 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (28): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook