Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
kwiecień 2023
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
 
 
 
 
 
1.04.2023
Zmiany w przepisach (13)
14
3.04.2023
Zmiany w przepisach (7)
4.04.2023
Zmiany w przepisach (3)
5.04.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
6.04.2023
Zmiany w przepisach (5)
7.04.2023
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (17)
8.04.2023
Zmiany w przepisach (3)
15
11.04.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
12.04.2023
Zmiany w przepisach (4)
13.04.2023
Zmiany w przepisach (7)
14.04.2023
Zmiany w przepisach (8)
15.04.2023
Zmiany w przepisach (5)
16
17.04.2023
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (1)
18.04.2023
Zmiany w przepisach (6)
19.04.2023
Zmiany w przepisach (6)
20.04.2023
Ważne terminy (13)
Zmiany w przepisach (6)
21.04.2023
Zmiany w przepisach (15)
23.04.2023
Zmiany w przepisach (6)
17
24.04.2023
Zmiany w przepisach (3)
25.04.2023
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (4)
26.04.2023
Zmiany w przepisach (18)
27.04.2023
Zmiany w przepisach (6)
28.04.2023
Zmiany w przepisach (9)
29.04.2023
Zmiany w przepisach (1)
30.04.2023
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
 
 
maj 2023
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
18
1.05.2023
Zmiany w przepisach (9)
2.05.2023
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (1)
3.05.2023
Zmiany w przepisach (2)
4.05.2023
Zmiany w przepisach (1)
5.05.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (3)
6.05.2023
Zmiany w przepisach (7)
19
8.05.2023
Ważne terminy (6)
9.05.2023
Zmiany w przepisach (4)
10.05.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
12.05.2023
Zmiany w przepisach (20)
13.05.2023
Zmiany w przepisach (7)
20
15.05.2023
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (2)
16.05.2023
Zmiany w przepisach (3)
17.05.2023
Zmiany w przepisach (8)
18.05.2023
Zmiany w przepisach (8)
19.05.2023
Zmiany w przepisach (10)
20.05.2023
Zmiany w przepisach (11)
21
22.05.2023
Ważne terminy (12)
Zmiany w przepisach (16)
23.05.2023
Zmiany w przepisach (6)
24.05.2023
Zmiany w przepisach (14)
25.05.2023
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (6)
26.05.2023
Zmiany w przepisach (6)
22
29.05.2023
Zmiany w przepisach (4)
30.05.2023
Zmiany w przepisach (1)
31.05.2023
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (4)
 
czerwiec 2023
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
22
 
 
 
1.06.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (10)
2.06.2023
Zmiany w przepisach (3)
3.06.2023
Zmiany w przepisach (5)
23
5.06.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (3)
6.06.2023
Zmiany w przepisach (6)
7.06.2023
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
9.06.2023
Zmiany w przepisach (3)
10.06.2023
Zmiany w przepisach (4)
24
12.06.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
13.06.2023
Zmiany w przepisach (3)
14.06.2023
Zmiany w przepisach (2)
15.06.2023
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
16.06.2023
Zmiany w przepisach (9)
17.06.2023
Zmiany w przepisach (4)
25
19.06.2023
Zmiany w przepisach (6)
20.06.2023
Ważne terminy (11)
Zmiany w przepisach (4)
21.06.2023
22.06.2023
Zmiany w przepisach (16)
23.06.2023
Zmiany w przepisach (1)
24.06.2023
Zmiany w przepisach (2)
25.06.2023
Zmiany w przepisach (2)
26
26.06.2023
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (2)
27.06.2023
Zmiany w przepisach (8)
28.06.2023
Zmiany w przepisach (1)
29.06.2023
Zmiany w przepisach (13)
30.06.2023
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (17)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

20.05.2023 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (7): zobacz »

22.05.2023 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (12):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2023 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia za 2022 r.
 • wpłata za kwiecień 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za kwiecień 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za kwiecień 2023 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową zaliczki na podatek pobranej za kwiecień 2023 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli kwietniu 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w kwietniu 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za kwiecień 2023 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISNCIT-ISN
 • wpłata za kwiecień 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
 • wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu: ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą - jeżeli w kwietniu 2023 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie; zmiany wartości składników majątku - jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w kwietniu 2023 r.
 • wpłata na PFRON za kwiecień 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • przekazanie sprawozdania Rb-28UE KPO za kwiecień 2023 r. przez dysponenta części 34 do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2023 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2023 r. przez dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2023 r. do zarządu jednostki samorządu terytorialnego
 • wpłata za kwiecień 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za kwiecień 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata na PFRON za kwiecień 2023 r.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (13): zobacz »

23.05.2023 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2023 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2023 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2023 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2023 r. przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

24.05.2023 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (8): zobacz »

25.05.2023 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za kwiecień 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za kwiecień 2023 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2023 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za kwiecień 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2023 r.,
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2023 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za kwiecień 2023 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za kwiecień 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • przekazanie sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2023 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów i GUS
 • przekazanie sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2023 r. przez Prezesa KRUS do Ministerstwa Finansów i GUS
 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za kwiecień 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za kwiecień 2023 r. (część ewidencyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za kwiecień 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2023 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

26.05.2023 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

29.05.2023 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przekazanie sprawozdania Rb-27 za kwiecień 2023 r. przez dysponenta części 77 do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-27UE za kwiecień 2023 r. przez dysponenta części 87 do Ministerstwa Finansów i Najwyższej Izby Kontroli
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

30.05.2023 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2023 r. przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych) do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2023 r. przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2023 r. przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2023 r. przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2023 r. przez organy wykonujące funkcje organu założycielskiego do Ministerstwa Finansów
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

31.05.2023 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2022 r. do 28.02.2023 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za kwiecień 2023 r.
 • złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2022 r.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec 2023 r.
 • do końca maja danego roku pracodawca tworzący obligatoryjnie ZFŚS jest zobowiązany do wpłacenia co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

1.06.2023 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia za 2022 r.

  Uwaga! Zgodnie z art. 81 ust. 2n ustawy zdrowotnej, wniosek o zwrot nadpłaty składki może być złożony do ZUS w bieżącym roku, w terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o pdof, za rok poprzedni. Jak wyjaśnia ZUS, wniosek ten należy złożyć do 1 czerwca 2023 r.

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

2.06.2023 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

3.06.2023 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

5.06.2023 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za maj 2023 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj 2023 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

6.06.2023 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

7.06.2023 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2023 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2023 r. od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji o pobranym podatku CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w maju 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZPIT-NZS) za maj 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do maja 2023 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w maju 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za maj 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

9.06.2023 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

10.06.2023 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (2): zobacz »

12.06.2023 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za maj 2023 r. przez jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdań Rb-24, Rb-27 za maj 2023 r. przez urzędy skarbowe do dysponenta części 77
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

13.06.2023 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »

14.06.2023 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2023 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

15.06.2023 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za maj 2023 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2023 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia do dysponentów części budżetowych
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2023 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

16.06.2023 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

17.06.2023 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

19.06.2023 (poniedziałek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook