Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
maj 2022
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
17
 
 
 
 
 
 
1.05.2022
Zmiany w przepisach (2)
18
2.05.2022
Ważne terminy (8)
5.05.2022
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.05.2022
Zmiany w przepisach (6)
7.05.2022
Zmiany w przepisach (9)
19
9.05.2022
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (2)
10.05.2022
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
11.05.2022
Zmiany w przepisach (9)
12.05.2022
Zmiany w przepisach (12)
13.05.2022
Zmiany w przepisach (9)
14.05.2022
Zmiany w przepisach (2)
20
16.05.2022
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (14)
17.05.2022
Zmiany w przepisach (3)
18.05.2022
Zmiany w przepisach (4)
19.05.2022
Zmiany w przepisach (8)
20.05.2022
Ważne terminy (9)
Zmiany w przepisach (2)
21.05.2022
Zmiany w przepisach (4)
21
23.05.2022
Zmiany w przepisach (2)
24.05.2022
Zmiany w przepisach (3)
25.05.2022
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (2)
26.05.2022
Zmiany w przepisach (27)
27.05.2022
Zmiany w przepisach (15)
28.05.2022
Zmiany w przepisach (6)
29.05.2022
Zmiany w przepisach (2)
22
30.05.2022
Zmiany w przepisach (10)
31.05.2022
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (8)
 
czerwiec 2022
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
22
 
 
1.06.2022
Zmiany w przepisach (12)
2.06.2022
Zmiany w przepisach (1)
3.06.2022
Zmiany w przepisach (6)
4.06.2022
Zmiany w przepisach (21)
23
6.06.2022
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (5)
7.06.2022
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (4)
8.06.2022
Zmiany w przepisach (5)
10.06.2022
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (9)
11.06.2022
Zmiany w przepisach (2)
24
13.06.2022
Zmiany w przepisach (3)
14.06.2022
Zmiany w przepisach (5)
15.06.2022
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (12)
16.06.2022
Zmiany w przepisach (3)
17.06.2022
Zmiany w przepisach (1)
19.06.2022
Zmiany w przepisach (1)
25
20.06.2022
Ważne terminy (9)
Zmiany w przepisach (3)
21.06.2022
Zmiany w przepisach (5)
22.06.2022
Zmiany w przepisach (4)
23.06.2022
Zmiany w przepisach (2)
24.06.2022
Zmiany w przepisach (9)
25.06.2022
Zmiany w przepisach (2)
26
27.06.2022
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (3)
28.06.2022
Zmiany w przepisach (5)
29.06.2022
Zmiany w przepisach (21)
30.06.2022
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (28)
 
lipiec 2022
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
 
 
 
 
1.07.2022
Zmiany w przepisach (55)
27
5.07.2022
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (3)
6.07.2022
Zmiany w przepisach (2)
7.07.2022
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (25)
8.07.2022
Zmiany w przepisach (8)
9.07.2022
Zmiany w przepisach (3)
28
11.07.2022
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
12.07.2022
Zmiany w przepisach (4)
13.07.2022
Zmiany w przepisach (4)
14.07.2022
Zmiany w przepisach (8)
15.07.2022
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (7)
16.07.2022
Zmiany w przepisach (2)
29
18.07.2022
Zmiany w przepisach (6)
19.07.2022
Zmiany w przepisach (7)
20.07.2022
Ważne terminy (12)
Zmiany w przepisach (6)
21.07.2022
Zmiany w przepisach (5)
22.07.2022
Zmiany w przepisach (2)
23.07.2022
Zmiany w przepisach (3)
30
25.07.2022
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (1)
26.07.2022
Zmiany w przepisach (6)
27.07.2022
Zmiany w przepisach (13)
28.07.2022
Zmiany w przepisach (6)
29.07.2022
Zmiany w przepisach (18)
31.07.2022
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
 
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

29.06.2022 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (8): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (5): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (8): zobacz »

30.06.2022 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień 2022 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za maj 2022 r.
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym (patrz uwaga z dnia 31.03.2022 r.)

  Uwaga!
  Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 561) wydłużono terminy dotyczące sprawozdawczości za 2021 r. Termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. (sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r.) w jednostkach, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości (z wyjątkami dotyczącymi jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek nadzorowanych przez KNF), przedłużono o 3 miesiące, tj. do 30 września 2022 r. Przy czym termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. dla:
   - spółdzielni mieszkaniowych - jest przedłużony do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
   - niektórych jednostek (niebędących spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi, spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej), w których ze względu na liczbę członków organów zatwierdzających i brak możliwości ich zwołania przy ograniczeniach epidemicznych (przesłanka nr 1) oraz brak możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (przesłanka nr 2) nie jest możliwe zatwierdzenie sprawozdania w terminie określonym w ustawie o rachunkowości - jest przedłużony do 6 tygodni od dnia ustania którejkolwiek ze wskazanych przesłanek.
 • złożenie urzędowi skarbowemu zeznania:
  - CIT-8 (wraz z załącznikami),
  - CIT-8AB (wraz z załącznikami),
  jeżeli rok podatkowy podatnika zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r., i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty,
 • złożenie urzędowi skarbowemu deklaracji CIT-8E za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

  Uwaga!
  Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1363) do dnia 30 września 2022 r. wydłużono termin do złożenia deklaracji CIT-8E za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.

 • wykazanie w CIT/KW (stanowiącym załącznik do zeznania CIT-8) przychodów, kosztów i dochodu z przekształcenia oraz zapłacenie podatku od tego dochodu, jeżeli pierwszy rok opodatkowania podatnika ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 1 marca 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie urzędowi skarbowemu zeznania:
  - CIT-8 (wraz z załącznikami),
  - CIT-8AB (wraz z załącznikami),
  jeżeli rok podatkowy podatnika zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r., i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty,
 • złożenie urzędowi skarbowemu deklaracji CIT-8E za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.,
 • wykazanie w CIT/KW (stanowiącym załącznik do zeznania CIT-8) przychodów, kosztów i dochodu z przekształcenia oraz zapłacenie podatku od tego dochodu, jeżeli pierwszy rok opodatkowania podatnika ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 1 marca 2022 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (10): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (6): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (12): zobacz »

1.07.2022 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (21): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (30): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (3): zobacz »

5.07.2022 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za czerwiec 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za czerwiec 2022 r.
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2022 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

6.07.2022 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

7.07.2022 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2022 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w czerwcu 2022 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZPIT-NZS za czerwiec 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do czerwca 2022 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w czerwcu 2022 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za czerwiec 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (17): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

8.07.2022 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2022 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

9.07.2022 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

11.07.2022 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2022 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2022 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2022 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za II kwartał 2022 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2022 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za II kwartały 2022 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za II kwartały 2022 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »

12.07.2022 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2022 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

13.07.2022 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

14.07.2022 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2022 r. - uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

15.07.2022 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2022 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2022 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wniesienie opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w II kwartale 2022 r.
 • wpłata do PPK
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2022 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za II kwartały 2022 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za II kwartały 2022 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa będący jednostkami budżetowymi mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

16.07.2022 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

18.07.2022 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

19.07.2022 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

20.07.2022 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (12):
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2022 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za czerwiec 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za czerwiec 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za czerwiec 2022 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za czerwiec 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za II kwartał 2022 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2022 r.
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za czerwiec 2022 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w czerwcu 2022 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w czerwcu 2022 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za czerwiec 2022 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISNCIT-ISN
 • wpłata za czerwiec 2022 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata na PFRON za czerwiec 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata za czerwiec 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za czerwiec 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za czerwiec 2022 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za II kwartał 2022 r.
 • wpłata na PFRON za czerwiec 2022 r.
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za czerwiec 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części  77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2022 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

21.07.2022 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-N jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za II kwartał 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

22.07.2022 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za II kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za II kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za II kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za II kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

23.07.2022 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

25.07.2022 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2022 r. oraz za II kwartał 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za czerwiec 2022 r.
 • przesłanie JPK_V7M za czerwiec 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za czerwiec 2022 r. (część ewidencyjna) oraz za kwiecień, maj i czerwiec 2022 r. (część deklaracyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za czerwiec 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec 2022 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2022 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za czerwiec 2022 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za czerwiec 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (12):
 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2022 r. oraz za II kwartał 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za czerwiec 2022 r.
 • przesłanie JPK_V7M za czerwiec 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za czerwiec 2022 r. (część ewidencyjna) oraz za kwiecień, maj i czerwiec 2022 r. (część deklaracyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za czerwiec 2022 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2022 r.
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za II kwartały 2022 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za II kwartały 2022 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-33 za II kwartały 2022 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2022 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za czerwiec 2022 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za czerwiec 2022 r. - Prezes KRUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

26.07.2022 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

27.07.2022 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

28.07.2022 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za czerwiec 2022 r. - dysponent części  77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za czerwiec 2022 r. - dysponent części  87
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2022 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS, agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego zbiorczego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2022 r. - nadzorujący minister, centralny organ administracji rządowej, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego, wojewoda, nadzorująca uczelnia medyczna, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego łącznego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2022 r. - Polska Akademia Nauk
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

29.07.2022 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (10): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook