Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
czerwiec 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
23
1.06.2020
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (14)
2.06.2020
Zmiany w przepisach (3)
3.06.2020
Zmiany w przepisach (4)
4.06.2020
Zmiany w przepisach (6)
5.06.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
6.06.2020
Zmiany w przepisach (1)
24
8.06.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (1)
9.06.2020
Zmiany w przepisach (2)
10.06.2020
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
11.06.2020
Zmiany w przepisach (4)
12.06.2020
Zmiany w przepisach (4)
13.06.2020
Zmiany w przepisach (1)
14.06.2020
Zmiany w przepisach (2)
25
15.06.2020
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
17.06.2020
Zmiany w przepisach (3)
18.06.2020
Zmiany w przepisach (7)
19.06.2020
Zmiany w przepisach (3)
20.06.2020
Zmiany w przepisach (3)
21.06.2020
Zmiany w przepisach (3)
26
22.06.2020
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (4)
23.06.2020
Zmiany w przepisach (3)
24.06.2020
Zmiany w przepisach (33)
25.06.2020
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (7)
26.06.2020
Zmiany w przepisach (5)
27.06.2020
Zmiany w przepisach (2)
27
29.06.2020
Zmiany w przepisach (1)
30.06.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (9)
 
lipiec 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
27
 
 
1.07.2020
Zmiany w przepisach (57)
2.07.2020
Zmiany w przepisach (7)
3.07.2020
Zmiany w przepisach (5)
4.07.2020
Zmiany w przepisach (2)
28
6.07.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
7.07.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (3)
8.07.2020
9.07.2020
Zmiany w przepisach (3)
10.07.2020
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (5)
11.07.2020
Zmiany w przepisach (2)
12.07.2020
Zmiany w przepisach (1)
29
13.07.2020
Zmiany w przepisach (2)
14.07.2020
15.07.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (1)
16.07.2020
Zmiany w przepisach (2)
17.07.2020
Zmiany w przepisach (7)
18.07.2020
Zmiany w przepisach (7)
30
20.07.2020
Ważne terminy (9)
Zmiany w przepisach (3)
21.07.2020
22.07.2020
23.07.2020
Zmiany w przepisach (2)
24.07.2020
Zmiany w przepisach (5)
25.07.2020
Zmiany w przepisach (1)
31
27.07.2020
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (12)
28.07.2020
Zmiany w przepisach (2)
29.07.2020
Zmiany w przepisach (6)
30.07.2020
Zmiany w przepisach (21)
31.07.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (10)
 
sierpień 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
 
 
 
 
 
1.08.2020
Zmiany w przepisach (1)
2.08.2020
Zmiany w przepisach (1)
32
3.08.2020
Zmiany w przepisach (4)
4.08.2020
Zmiany w przepisach (7)
5.08.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
6.08.2020
Zmiany w przepisach (1)
7.08.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (1)
8.08.2020
Zmiany w przepisach (2)
33
10.08.2020
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
11.08.2020
Zmiany w przepisach (3)
12.08.2020
Zmiany w przepisach (2)
13.08.2020
Zmiany w przepisach (5)
14.08.2020
Zmiany w przepisach (11)
15.08.2020
Zmiany w przepisach (1)
34
17.08.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
18.08.2020
Zmiany w przepisach (6)
19.08.2020
Zmiany w przepisach (8)
20.08.2020
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (10)
21.08.2020
Zmiany w przepisach (10)
22.08.2020
Zmiany w przepisach (1)
35
24.08.2020
Zmiany w przepisach (3)
25.08.2020
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (4)
26.08.2020
Zmiany w przepisach (6)
27.08.2020
Zmiany w przepisach (4)
28.08.2020
Zmiany w przepisach (3)
29.08.2020
Zmiany w przepisach (1)
36
31.08.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (6)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

17.07.2020 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

18.07.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

20.07.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za czerwiec 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za czerwiec 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za czerwiec 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za II kwartał 2020 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2020 r.
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za czerwiec 2020 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez:

   - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w czerwcu 2020 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5

  - spółkę, która w czerwcu 2020 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop

 • wpłata za czerwiec 2020 r. na PFRON
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za czerwiec 2020 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za czerwiec 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za czerwiec 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za czerwiec 2020 r. na PFRON
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

21.07.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2020 r. - jednostki samorządu terytorialnego

22.07.2020 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za II kwartały 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za II kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za II kwartały 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za II kwartały 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

23.07.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za II kwartały 2020 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za II kwartały 2020 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-33 za II kwartały 2020 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

24.07.2020 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

25.07.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

27.07.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za czerwiec 2020 r.
 • wpłata podatku VAT za II kwartał 2020 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za czerwiec 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec 2020 r.
 • przesłanie JPK_VAT za czerwiec 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za czerwiec 2020 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za czerwiec 2020 r. - Prezes KRUS
 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za czerwiec 2020 r.
 • wpłata podatku VAT za II kwartał 2020 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za czerwiec 2020 r.
 • przesłanie JPK_VAT za czerwiec 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2020 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (6): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (6): zobacz »

28.07.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za czerwiec 2020 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za czerwiec 2020 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2020 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie kwartalnych zbiorczych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2020 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych łącznych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2020 r. - Polska Akademia Nauk, Agencje państwowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

29.07.2020 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

30.07.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (13):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP za II kwartał 2020 r. - kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za II kwartały 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za II kwartały 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za II kwartały 2020 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za II kwartały 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za II kwartały 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2020 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za II kwartały 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za II kwartały 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (7): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (8): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (4): zobacz »

31.07.2020 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za czerwiec 2020 r.
 • przekazanie sprawozdania finansowego za 2019 r. do Szefa KAS przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (termin przesunięty z 30 kwietnia 2020 r.)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 i wpłata podatku przez podatników CIT osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o pdop oraz podatników, u których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów osiągniętych w roku podatkowym; termin ten odnosi się on do zeznań składanych za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.
 • przesłanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) informacji IFT-2R przez płatnika, którego rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2019 r. (termin przesunięty z 1 czerwca 2020 r.)
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przesłanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) informacji IFT-2R przez płatnika, którego rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2019 r. (termin przesunięty z 1 czerwca 2020 r.)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 i wpłata podatku przez podatników CIT osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o pdop oraz podatników, u których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów osiągniętych w roku podatkowym; termin ten odnosi się on do zeznań składanych za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (7): zobacz »

1.08.2020 (sobota)

 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

2.08.2020 (niedziela)

 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

3.08.2020 (poniedziałek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

4.08.2020 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

5.08.2020 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za lipiec 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za lipiec 2020 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za lipiec 2020 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

6.08.2020 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

7.08.2020 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w lipcu 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

8.08.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

10.08.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za lipiec 2020 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2020 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2020 r. - urzędy skarbowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

11.08.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

12.08.2020 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

13.08.2020 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

14.08.2020 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za II kwartały 2020 r. - Prezes ZUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

15.08.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook