Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
czerwiec 2023
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
22
 
 
 
1.06.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (10)
2.06.2023
Zmiany w przepisach (3)
3.06.2023
Zmiany w przepisach (5)
23
5.06.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (3)
6.06.2023
Zmiany w przepisach (6)
7.06.2023
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
9.06.2023
Zmiany w przepisach (3)
10.06.2023
Zmiany w przepisach (4)
24
12.06.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
13.06.2023
Zmiany w przepisach (3)
14.06.2023
Zmiany w przepisach (2)
15.06.2023
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
16.06.2023
Zmiany w przepisach (9)
17.06.2023
Zmiany w przepisach (4)
25
19.06.2023
Zmiany w przepisach (6)
20.06.2023
Ważne terminy (11)
Zmiany w przepisach (4)
21.06.2023
22.06.2023
Zmiany w przepisach (16)
23.06.2023
Zmiany w przepisach (1)
24.06.2023
Zmiany w przepisach (2)
25.06.2023
Zmiany w przepisach (2)
26
26.06.2023
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (2)
27.06.2023
Zmiany w przepisach (8)
28.06.2023
Zmiany w przepisach (1)
29.06.2023
Zmiany w przepisach (13)
30.06.2023
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (17)
 
lipiec 2023
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
 
 
 
 
 
1.07.2023
Zmiany w przepisach (52)
27
3.07.2023
Zmiany w przepisach (2)
4.07.2023
Zmiany w przepisach (3)
5.07.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
6.07.2023
Zmiany w przepisach (7)
7.07.2023
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (4)
28
10.07.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (3)
11.07.2023
Zmiany w przepisach (2)
12.07.2023
Zmiany w przepisach (4)
13.07.2023
Zmiany w przepisach (8)
14.07.2023
Zmiany w przepisach (25)
15.07.2023
Zmiany w przepisach (2)
16.07.2023
Zmiany w przepisach (2)
29
17.07.2023
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (4)
18.07.2023
Zmiany w przepisach (2)
19.07.2023
Zmiany w przepisach (5)
20.07.2023
Ważne terminy (14)
Zmiany w przepisach (4)
21.07.2023
Zmiany w przepisach (8)
22.07.2023
Zmiany w przepisach (4)
30
24.07.2023
Zmiany w przepisach (5)
25.07.2023
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (1)
26.07.2023
Zmiany w przepisach (6)
27.07.2023
Zmiany w przepisach (4)
28.07.2023
Zmiany w przepisach (7)
29.07.2023
Zmiany w przepisach (2)
31
31.07.2023
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (8)
 
sierpień 2023
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
 
1.08.2023
Zmiany w przepisach (18)
2.08.2023
Zmiany w przepisach (5)
3.08.2023
Zmiany w przepisach (3)
4.08.2023
Zmiany w przepisach (5)
5.08.2023
Zmiany w przepisach (2)
6.08.2023
Zmiany w przepisach (2)
32
7.08.2023
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (6)
8.08.2023
Zmiany w przepisach (12)
9.08.2023
Zmiany w przepisach (8)
10.08.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (17)
11.08.2023
Zmiany w przepisach (10)
12.08.2023
Zmiany w przepisach (6)
33
14.08.2023
Zmiany w przepisach (13)
15.08.2023
Zmiany w przepisach (9)
16.08.2023
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (6)
17.08.2023
Zmiany w przepisach (8)
18.08.2023
Zmiany w przepisach (5)
19.08.2023
Zmiany w przepisach (11)
34
21.08.2023
Ważne terminy (12)
Zmiany w przepisach (5)
22.08.2023
Zmiany w przepisach (16)
23.08.2023
Zmiany w przepisach (6)
24.08.2023
Zmiany w przepisach (15)
25.08.2023
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (6)
26.08.2023
Zmiany w przepisach (1)
35
28.08.2023
Zmiany w przepisach (4)
29.08.2023
Zmiany w przepisach (13)
30.08.2023
Zmiany w przepisach (6)
31.08.2023
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (11)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

7.07.2023 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2023 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2023 r. od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w czerwcu 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZPIT-NZS za czerwiec 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do czerwca 2023 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w czerwcu 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za czerwiec 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

10.07.2023 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (11):
 • przekazanie sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2023 r. przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2023 r. przez jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2023 r. przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2023 r. przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-ZN za II kwartał 2023 r. przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-30S za II kwartały 2023 r. przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-34S za II kwartały 2023 r. przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-34 za II kwartał 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

11.07.2023 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

12.07.2023 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przekazanie sprawozdania Rb-24, Rb-27 za czerwiec 2023 r. przez urzędy skarbowe do dysponenta części 77
 • przekazanie sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2023 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości RIO przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

13.07.2023 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

14.07.2023 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (12):
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez uczelnie publiczne do nadzorującego ministra
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez instytucje gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez państwowe instytucje kultury do ministra albo kierownika urzędu centralnego będącego organizatorem instytucji kultury
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk do Polskiej Akademii Nauk
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia do ministra właściwego do spraw zdrowia
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) do ministra, wojewody, centralnego organu administracji rządowej albo uczelni medycznej, które są podmiotem tworzącym dla SP ZOZ
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego do nadzorującego lub będącego organem założycielskim ministra, wojewody, centralnego organu administracji rządowej
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez samorządowe instytucje kultury do zarządu jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem instytucji kultury
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej do zarządu nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej do GUS
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, banków, spółek prawa handlowego do zarządu nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2023 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości RIO
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (16): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (2): zobacz »

15.07.2023 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

16.07.2023 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

17.07.2023 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2023 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2023 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wniesienie opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w II kwartale 2023 r.
 • wpłata do PPK
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (11):
 • przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za maj 2023 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-34PL za II kwartały 2023 r. przez kierowników placówek do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za II kwartały 2023 r. przez kierowników placówek do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa będących jednostkami budżetowymi mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-70 za II kwartał 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-70 za II kwartał 2023 r. przez kierowników uczelni publicznych do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-34 za II kwartał 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia do dysponentów części budżetowych
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2023 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

18.07.2023 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

19.07.2023 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

20.07.2023 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (14):
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2023 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za czerwiec 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za czerwiec 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za czerwiec 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za czerwiec 2023 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za II kwartał 2023 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2023 r.
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za czerwiec 2023 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w czerwcu 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w czerwcu 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za czerwiec 2023 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISNCIT-ISN
 • wpłata za czerwiec 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
 • wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu: ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą - jeżeli w czerwcu 2023 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie; zmiany wartości składników majątku - jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w czerwcu 2023 r.
 • wpłata podatku od świadczenia lub mienia z art. 24q ust. 1 ustawy o pdop, które fundacja rodzinna przekazała lub postawiła do dyspozycji w czerwcu 2023 r.
 • wpłata na PFRON za czerwiec 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • przekazanie sprawozdania Rb-28UE KPO za czerwiec 2023 r. przez dysponenta części 34 do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za czerwiec 2023 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2023 r. przez dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) do dysponentów części budżetowych
 • wpłata za czerwiec 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za czerwiec 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za czerwiec 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata na PFRON za czerwiec 2023 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

21.07.2023 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2023 r. do zarządu jednostki samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-N jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za II kwartał 2023 r. do zarządu jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

22.07.2023 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

24.07.2023 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (15):
 • przekazanie sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2023 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-NDS za II kwartały 2023 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-ZN za II kwartał 2023 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do właściwych dysponentów części budżetowych w zakresie dotacji
 • przekazanie sprawozdania Rb-30S za II kwartały 2023 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-34S za II kwartały 2023 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2023 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-35 za II kwartał 2023 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za czerwiec 2023 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za czerwiec 2023 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za czerwiec 2023 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za czerwiec 2023 r. przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
 • przekazanie sprawozdania Rb-33 za II kwartał 2023 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • przekazanie sprawozdania Rb-33 za II kwartał 2023 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną do nadzorującego ministra, centralnego organu administracji rządowej
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

25.07.2023 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2023 r. oraz za II kwartał 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za czerwiec 2023 r.
 • przesłanie JPK_V7M za czerwiec 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za czerwiec 2023 r. (część ewidencyjna) oraz za kwiecień, maj i czerwiec 2023 r. (część deklaracyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2023 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za czerwiec 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2023 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za czerwiec 2023 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za czerwiec 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • przekazanie sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za czerwiec 2023 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów i GUS
 • przekazanie sprawozdania Rb-FER za czerwiec 2023 r. przez Prezesa KRUS do Ministerstwa Finansów i GUS
 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2023 r. oraz za II kwartał 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za czerwiec 2023 r.
 • przesłanie JPK_V7M za czerwiec 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za czerwiec 2023 r. (część ewidencyjna) oraz za kwiecień, maj i czerwiec 2023 r. (część deklaracyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za czerwiec 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2023 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

26.07.2023 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

27.07.2023 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

28.07.2023 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • przekazanie sprawozdania Rb-27 za czerwiec 2023 r. przez dysponenta części 77 do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-70 za II kwartał 2023 r. przez dysponentów części budżetowych do GUS i NIK
 • przekazanie sprawozdania Rb-27UE za czerwiec 2023 r. przez dysponenta części 87 do Ministerstwa Finansów i NIK
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez ZUS oraz fundusze zarządzane przez ZUS, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS do GUS
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez agencje wykonawcze do GUS i do wiadomości nadzorującego ministra
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do GUS
 • przekazanie zbiorczego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez nadzorującego ministra, centralny organ administracji rządowej, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego, wojewodę, nadzorującą uczelnie medyczną, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego do GUS
 • przekazanie zbiorczego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie łącznego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez Polską Akademię Nauk do GUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

29.07.2023 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

31.07.2023 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za czerwiec 2023 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za II kwartał 2023 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN-DO za II kwartał 2023 r.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za maj 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (20):
 • przekazanie sprawozdania Rb-34 za II kwartał 2023 r. przez dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z-PPP za II kwartał 2023 r. przez kierowników jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego do Ministerstwa Finansów i GUS
 • przekazanie sprawozdania Rb-33 za II kwartał 2023 r. przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych) do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-33 za II kwartał 2023 r. przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-33 za II kwartał 2023 r. przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-34PL za II kwartał 2023 r. przez dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za czerwiec 2023 r. przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych) do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za czerwiec 2023 r. przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za czerwiec 2023 r. przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za czerwiec 2023 r. przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za czerwiec 2023 r. przez organy wykonujące funkcje organu założycielskiego do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2023 r. przez regionalne izby obrachunkowe do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-NDS za II kwartały 2023 r. przez regionalne izby obrachunkowe do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez regionalne izby obrachunkowe do Ministerstwa Finansów i GUS
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez dysponentów części budżetowych do GUS
 • przekazanie sprawozdania Rb-30S za II kwartały 2023 r. przez regionalne izby obrachunkowe do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-34S za II kwartały 2023 r. przez regionalne izby obrachunkowe do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2023 r. przez regionalne izby obrachunkowe do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-50 za II kwartał 2023 r. przez dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-35 za II kwartał 2023 r. przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze do Ministerstwa Finansów
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

1.08.2023 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (6): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (9): zobacz »

2.08.2023 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

3.08.2023 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

4.08.2023 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

5.08.2023 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

6.08.2023 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook