Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
lipiec 2021
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
 
 
 
1.07.2021
Zmiany w przepisach (95)
2.07.2021
Zmiany w przepisach (3)
3.07.2021
Zmiany w przepisach (6)
27
5.07.2021
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (3)
7.07.2021
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (8)
8.07.2021
Zmiany w przepisach (2)
9.07.2021
Zmiany w przepisach (3)
10.07.2021
Zmiany w przepisach (2)
28
12.07.2021
Ważne terminy (2)
13.07.2021
Zmiany w przepisach (10)
14.07.2021
Zmiany w przepisach (8)
15.07.2021
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (11)
16.07.2021
Zmiany w przepisach (5)
17.07.2021
Zmiany w przepisach (2)
29
19.07.2021
Zmiany w przepisach (4)
20.07.2021
Ważne terminy (11)
Zmiany w przepisach (3)
21.07.2021
Zmiany w przepisach (2)
22.07.2021
Zmiany w przepisach (6)
23.07.2021
Zmiany w przepisach (14)
24.07.2021
Zmiany w przepisach (2)
30
26.07.2021
Ważne terminy (10)
27.07.2021
Zmiany w przepisach (4)
28.07.2021
Zmiany w przepisach (9)
29.07.2021
Zmiany w przepisach (4)
30.07.2021
Zmiany w przepisach (4)
31.07.2021
Zmiany w przepisach (3)
 
sierpień 2021
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
30
 
 
 
 
 
 
1.08.2021
Zmiany w przepisach (2)
31
2.08.2021
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (9)
3.08.2021
Zmiany w przepisach (2)
5.08.2021
Ważne terminy (1)
32
9.08.2021
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (5)
10.08.2021
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (10)
11.08.2021
Zmiany w przepisach (2)
12.08.2021
Zmiany w przepisach (4)
13.08.2021
Zmiany w przepisach (3)
14.08.2021
Zmiany w przepisach (2)
33
16.08.2021
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (1)
17.08.2021
Zmiany w przepisach (4)
18.08.2021
Zmiany w przepisach (2)
19.08.2021
Zmiany w przepisach (2)
20.08.2021
Ważne terminy (9)
Zmiany w przepisach (1)
21.08.2021
Zmiany w przepisach (9)
34
23.08.2021
Zmiany w przepisach (2)
24.08.2021
Zmiany w przepisach (1)
25.08.2021
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (4)
26.08.2021
Zmiany w przepisach (3)
27.08.2021
Zmiany w przepisach (2)
35
30.08.2021
Zmiany w przepisach (4)
31.08.2021
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
 
wrzesień 2021
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
 
 
1.09.2021
Zmiany w przepisach (14)
2.09.2021
Zmiany w przepisach (2)
3.09.2021
Zmiany w przepisach (1)
4.09.2021
Zmiany w przepisach (2)
36
6.09.2021
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
7.09.2021
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (7)
8.09.2021
Zmiany w przepisach (10)
9.09.2021
Zmiany w przepisach (9)
10.09.2021
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (6)
11.09.2021
Zmiany w przepisach (4)
37
13.09.2021
15.09.2021
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (13)
16.09.2021
Zmiany w przepisach (4)
17.09.2021
Zmiany w przepisach (1)
18.09.2021
Zmiany w przepisach (7)
19.09.2021
Zmiany w przepisach (4)
38
20.09.2021
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (2)
21.09.2021
Zmiany w przepisach (5)
22.09.2021
Zmiany w przepisach (4)
23.09.2021
Zmiany w przepisach (4)
24.09.2021
Zmiany w przepisach (4)
39
27.09.2021
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (4)
28.09.2021
Zmiany w przepisach (5)
29.09.2021
Zmiany w przepisach (5)
30.09.2021
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (6)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

5.08.2021 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za lipiec 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za lipiec 2021 r.

9.08.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2021 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w lipcu 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZPIT-NZS za lipiec 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do lipca 2021 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w lipcu 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za lipiec 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

10.08.2021 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za lipiec 2021 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

11.08.2021 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

12.08.2021 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2021 r. - urzędy skarbowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

13.08.2021 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

14.08.2021 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

16.08.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za lipiec 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK za lipiec 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za II kwartały 2021 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK za lipiec 2021 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

17.08.2021 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

18.08.2021 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »

19.08.2021 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

20.08.2021 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za lipiec 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za lipiec 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za lipiec 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za lipiec 2021 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w lipcu 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w lipcu 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za lipiec 2021 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISNCIT-ISN
 • wpłata zaliczek na pdof oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych od podatników przez płatników w styczniu 2021 r.; termin ten dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem, który został wskazany w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 318)
 • wpłata na PFRON za lipiec 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za lipiec 2021 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2021 r. - dysponenci części budżetowych
 • wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za lipiec 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za lipiec 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata na PFRON za lipiec 2021 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

21.08.2021 (sobota)

 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (9): zobacz »

23.08.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za lipiec 2021 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

24.08.2021 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

25.08.2021 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za lipiec 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za lipiec 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za lipiec 2021 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za lipiec 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za lipiec 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za lipiec 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za lipiec 2021 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za lipiec 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za lipiec 2021 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za lipiec 2021 r. - Prezes KRUS
 • wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za lipiec 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za lipiec 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za lipiec 2021 r. (część ewidencyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za lipiec 2021 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »

26.08.2021 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

27.08.2021 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »

30.08.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za lipiec 2021 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za lipiec 2021 r. - dysponent części 87
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

31.08.2021 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za lipiec 2021 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

1.09.2021 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (8): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

2.09.2021 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

3.09.2021 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za październik 2021 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

4.09.2021 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook