Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
sierpień 2024
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
 
 
 
1.08.2024
Zmiany w przepisach (1)
32
5.08.2024
Ważne terminy (1)
7.08.2024
Ważne terminy (6)
10.08.2024
Zmiany w przepisach (2)
33
12.08.2024
Ważne terminy (1)
14.08.2024
15.08.2024
Zmiany w przepisach (1)
16.08.2024
Ważne terminy (3)
34
20.08.2024
Ważne terminy (12)
21.08.2024
23.08.2024
24.08.2024
Zmiany w przepisach (3)
35
26.08.2024
Ważne terminy (10)
28.08.2024
30.08.2024
31.08.2024
Ważne terminy (1)
 
wrzesień 2024
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
 
 
 
 
 
 
1.09.2024
Zmiany w przepisach (11)
36
2.09.2024
Ważne terminy (1)
5.09.2024
Ważne terminy (1)
37
9.09.2024
Ważne terminy (6)
10.09.2024
Ważne terminy (1)
11.09.2024
Zmiany w przepisach (2)
12.09.2024
38
16.09.2024
Ważne terminy (5)
20.09.2024
Ważne terminy (12)
21.09.2024
Zmiany w przepisach (2)
39
23.09.2024
25.09.2024
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (1)
40
30.09.2024
Ważne terminy (5)
 
październik 2024
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
40
 
1.10.2024
Zmiany w przepisach (20)
41
8.10.2024
10.10.2024
42
14.10.2024
15.10.2024
16.10.2024
43
21.10.2024
22.10.2024
23.10.2024
25.10.2024
Zmiany w przepisach (2)
44
28.10.2024
30.10.2024
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

25.09.2024 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata podatku VAT za sierpień 2024 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za sierpień 2024 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za sierpień 2024 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za sierpień 2024 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2024 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za sierpień 2024 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2024 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień 2024 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za sierpień 2024 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za sierpień 2024 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • przekazanie sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za sierpień 2024 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów i GUS
 • przekazanie sprawozdania Rb-FER za sierpień 2024 r. przez Prezesa KRUS do Ministerstwa Finansów i GUS
 • wpłata podatku VAT za sierpień 2024 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za sierpień 2024 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za sierpień 2024 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za sierpień 2024 r. (część ewidencyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za sierpień 2024 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień 2024 r.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

30.09.2024 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania:
  - CIT-CFC za 2023 r. o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego;
  - PIT-CFC za 2023 r. o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za sierpień 2024 r.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za lipiec 2024 r.
 • przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • udzielenie pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego za 2023 rok, z wyjątkiem 4 dni urlopu na żądanie
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • przekazanie sprawozdania Rb-27 za sierpień 2024 r. przez dysponenta części 77 do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-27UE za sierpień 2024 r. przez dysponenta części 87 do Ministerstwa Finansów i Najwyższej Izby Kontroli
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za sierpień 2024 r. przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych) do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za sierpień 2024 r. przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za sierpień 2024 r. przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za sierpień 2024 r. przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za sierpień 2024 r. przez organy wykonujące funkcje organu założycielskiego do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • udzielenie pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego za 2023 rok, z wyjątkiem 4 dni urlopu na żądanie

1.10.2024 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (16): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

8.10.2024 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • przekazanie sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartały 2024 r. przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego

10.10.2024 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-70 za III kwartał 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2024 r. przez jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2024 r. przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-ZN za III kwartał 2024 r. przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2024 r. przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-30S za III kwartały 2024 r. przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-34S za III kwartały 2024 r. przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-34 za III kwartał 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych

14.10.2024 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (15):
 • przekazanie sprawozdania Rb-24, Rb-27 za wrzesień 2024 r. przez urzędy skarbowe do dysponenta części 77
 • przekazanie sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartały 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2024 r. przez uczelnie publiczne do nadzorującego ministra
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2024 r. przez instytucje gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2024 r. przez państwowe instytucje kultury do ministra albo kierownika urzędu centralnego (centralnego organu administracji rządowej) będącego organizatorem instytucji kultury
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2024 r. przez jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk do Polskiej Akademii Nauk
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2024 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia do ministra właściwego do spraw zdrowia
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2024 r. przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) do ministra, wojewody, centralnego organu administracji rządowej albo uczelni medycznej, które są podmiotem tworzącym dla SP ZOZ
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2024 r. przez państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego do nadzorującego lub będącego organem założycielskim ministra, wojewody, centralnego organu administracji rządowej
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2024 r. przez samorządowe instytucje kultury do zarządu jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem instytucji kultury
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2024 r. przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej do zarządu nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2024 r. przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej do GUS
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2024 r. przez samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, banków, spółek prawa handlowego do zarządu nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości RIO

15.10.2024 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za sierpień 2024 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-34PL za III kwartał 2024 r. przez kierowników placówek do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za III kwartały 2024 r. przez kierowników placówek do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa będących jednostkami budżetowymi mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-34 za III kwartał 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia do dysponentów części budżetowych

16.10.2024 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przekazanie sprawozdania Rb-70 za III kwartał 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-70 za III kwartał 2024 r. przez kierowników uczelni publicznych do dysponentów części budżetowych

21.10.2024 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • przekazanie sprawozdania Rb-28UE KPO za wrzesień 2024 r. przez dysponenta części 34 do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za wrzesień 2024 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2024 r. przez dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2024 r. przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za wrzesień 2024 r. do zarządu jednostki samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-N jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za III kwartał 2024 r. do zarządu jednostek samorządu terytorialnego

22.10.2024 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • przekazanie sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-ZN za III kwartał 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do właściwych dysponentów części budżetowych w zakresie dotacji
 • przekazanie sprawozdania Rb-30S za III kwartały 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-34S za III kwartały 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO

23.10.2024 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • przekazanie sprawozdania Rb-35 za III kwartał 2024 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za wrzesień 2024 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za wrzesień 2024 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za wrzesień 2024 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za wrzesień 2024 r. przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
 • przekazanie sprawozdania Rb-33 za III kwartał 2024 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • przekazanie sprawozdania Rb-33 za III kwartał 2024 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2024 r. przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną do nadzorującego ministra, centralnego organu administracji rządowej

25.10.2024 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przekazanie sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za wrzesień 2024 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów i GUS
 • przekazanie sprawozdania Rb-FER za wrzesień 2024 r. przez Prezesa KRUS do Ministerstwa Finansów i GUS
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook