Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
grudzień 2023
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
 
 
 
 
1.12.2023
Zmiany w przepisach (8)
49
4.12.2023
Zmiany w przepisach (1)
5.12.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
6.12.2023
Zmiany w przepisach (2)
7.12.2023
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
8.12.2023
Zmiany w przepisach (7)
9.12.2023
Zmiany w przepisach (4)
50
11.12.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (12)
12.12.2023
Zmiany w przepisach (6)
13.12.2023
Zmiany w przepisach (2)
14.12.2023
Zmiany w przepisach (8)
15.12.2023
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
51
18.12.2023
Zmiany w przepisach (1)
19.12.2023
Zmiany w przepisach (3)
20.12.2023
Ważne terminy (12)
Zmiany w przepisach (3)
21.12.2023
Zmiany w przepisach (7)
22.12.2023
Zmiany w przepisach (12)
23.12.2023
Zmiany w przepisach (3)
24.12.2023
Zmiany w przepisach (2)
52
27.12.2023
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (8)
28.12.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
30.12.2023
Zmiany w przepisach (3)
31.12.2023
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (8)
 
 
styczeń 2024
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
1
1.01.2024
Zmiany w przepisach (148)
2.01.2024
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
3.01.2024
Zmiany w przepisach (4)
4.01.2024
Zmiany w przepisach (6)
5.01.2024
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.01.2024
Zmiany w przepisach (1)
7.01.2024
Zmiany w przepisach (4)
2
8.01.2024
Ważne terminy (5)
9.01.2024
Zmiany w przepisach (3)
10.01.2024
Ważne terminy (1)
11.01.2024
Zmiany w przepisach (4)
12.01.2024
Zmiany w przepisach (2)
14.01.2024
3
15.01.2024
Ważne terminy (5)
16.01.2024
Zmiany w przepisach (2)
17.01.2024
Zmiany w przepisach (2)
18.01.2024
Zmiany w przepisach (1)
19.01.2024
Zmiany w przepisach (5)
20.01.2024
Zmiany w przepisach (2)
4
22.01.2024
Ważne terminy (14)
23.01.2024
Zmiany w przepisach (2)
24.01.2024
Zmiany w przepisach (2)
25.01.2024
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (4)
26.01.2024
Zmiany w przepisach (6)
5
29.01.2024
Zmiany w przepisach (6)
30.01.2024
Zmiany w przepisach (6)
31.01.2024
Ważne terminy (20)
Zmiany w przepisach (2)
 
luty 2024
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
 
 
 
1.02.2024
Zmiany w przepisach (15)
2.02.2024
Zmiany w przepisach (3)
6
5.02.2024
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (3)
6.02.2024
Zmiany w przepisach (4)
7.02.2024
Ważne terminy (6)
8.02.2024
Zmiany w przepisach (4)
9.02.2024
Zmiany w przepisach (4)
7
12.02.2024
Ważne terminy (1)
13.02.2024
Zmiany w przepisach (2)
14.02.2024
15.02.2024
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (11)
16.02.2024
Zmiany w przepisach (4)
17.02.2024
Zmiany w przepisach (2)
8
19.02.2024
20.02.2024
Ważne terminy (12)
Zmiany w przepisach (3)
21.02.2024
Zmiany w przepisach (7)
22.02.2024
Zmiany w przepisach (7)
23.02.2024
Zmiany w przepisach (6)
24.02.2024
Zmiany w przepisach (1)
9
26.02.2024
Ważne terminy (10)
27.02.2024
Zmiany w przepisach (2)
28.02.2024
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
29.02.2024
Ważne terminy (9)
Zmiany w przepisach (4)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

25.01.2024 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata podatku VAT za grudzień 2023 r./IV kwartał 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za grudzień 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za grudzień 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za grudzień 2023 r. (część ewidencyjna za grudzień 2023 r. i deklaracyjna za IV kwartał 2023 r.)
 • rozliczenie podatku akcyzowego za grudzień 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2023 r.
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za grudzień 2023 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za grudzień 2023 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za grudzień 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata podatku VAT za grudzień 2023 r./IV kwartał 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za grudzień 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za grudzień 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za grudzień 2023 r. (część ewidencyjna za grudzień 2023 r. i deklaracyjna za IV kwartał 2023 r.)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za grudzień 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2023 r.
 • przekazanie sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2023 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów i GUS
 • przekazanie sprawozdania Rb-FER za grudzień 2023 r. przez Prezesa KRUS do Ministerstwa Finansów i GUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

26.01.2024 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa będących jednostkami budżetowymi mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dysponentów części budżetowych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

29.01.2024 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za grudzień 2023 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2023 r. przez dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-70 za IV kwartały 2023 r. przez dysponentów części budżetowych do GUS i NIK
 • przekazanie sprawozdania Rb-27UE za grudzień 2023 r. przez dysponenta części 87 do Ministerstwa Finansów i NIK
 • przekazanie sprawozdania Rb-28UE KPO za grudzień 2023 r. przez dysponenta części 34 do Ministerstwa Finansów
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

30.01.2024 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z-PPP za IV kwartał 2023 r. przez kierowników jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego do Ministerstwa Finansów i GUS
 • przekazanie sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2023 r. przez regionalne izby obrachunkowe do Ministerstwa Finansów
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

31.01.2024 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (20):
 • wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2024 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2023 r. (PIT-11)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2023 r. (PIT-8C)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2023 r. (PIT-40A/11A)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2023 r. (PIT-4R)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2023 r. (PIT-8AR)
 • złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6, art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2023 r. (CIT-10Z); dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o pdop, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2023 r. (CIT-6R)
 • złożenie do urzędu skarbowego deklaracji CIT-6AR przez: spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w 2023 r.; spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia o wyborze na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2027 r. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD) - o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2023 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad 2023 r.
 • złożenie (do urzędu skarbowego) informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2023 r. (PIT-R)
 • złożenie (do urzędu skarbowego) przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2023 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
 • złożenie podatnikowi opodatkowanemu ryczałtem od dochodów spółek oświadczenia o podmiotach, w których udziałowiec, akcjonariusz lub wspólnik posiada prawa, o których mowa w art. 28s ustawy o pdop (OSW-RD)
 • złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o cenach transferowych TPR, której termin złożenia upłynął w okresie 30 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za grudzień 2023 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za IV kwartał 2023 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN-DO za IV kwartał 2023 r.
 • pracodawca spoza sfery budżetowej zatrudniający na dzień 1 stycznia 2024 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęty układem zbiorowym pracy i niezobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania, powinien poinformować pracowników o odstąpieniu od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego (o ile podjął taką decyzję) w pierwszym miesiącu 2024 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2024 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2023 r. (PIT-11)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2023 r. (PIT-8C)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2023 r. (PIT-40A/11A)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2023 r. (PIT-4R)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2023 r. (PIT-8AR)
 • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2023 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
 • przekazanie sprawozdania Rb-27ZZ za IV kwartały 2023 r. przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-50 za IV kwartały 2023 r. przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

1.02.2024 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • przekazanie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za 2023 r. przez jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał 2023 r. przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-30S za IV kwartały 2023 r. przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-34S za IV kwartały 2023 r. przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (8): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

2.02.2024 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

5.02.2024 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2024 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2024 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2024 r.
 • przekazanie sprawozdania Rb-27 za grudzień 2023 r. przez dysponenta części 77 do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za 2023 r. przez urzędy skarbowe do dysponenta części 77
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

6.02.2024 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (23):
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez uczelnie publiczne do nadzorującego ministra
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez instytucje gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez państwowe instytucje kultury do ministra albo centralnego organu administracji rządowej będącego organizatorem instytucji kultury
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk do Polskiej Akademii Nauk
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia do ministra właściwego do spraw zdrowia
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) do ministra, wojewody, centralnego organu administracji rządowej albo uczelni medycznej, które są podmiotami tworzącymi SP ZOZ
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego do nadzorującego ministra, wojewody, centralnego organu administracji rządowej
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez samorządowe instytucje kultury do zarządu jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem instytucji kultury
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej do zarządu nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej do GUS
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem spółek prawa handlowego, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do zarządu nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. przez uczelnie publiczne do nadzorującego ministra
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. przez instytucje gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. przez państwowe instytucje kultury do ministra albo centralnego organu administracji rządowej będącego organizatorem instytucji kultury
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. przez jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk do Polskiej Akademii Nauk
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia do ministra właściwego do spraw zdrowia
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) do ministra, wojewody, centralnego organu administracji rządowej albo uczelni medycznej, które są podmiotami tworzącymi SP ZOZ
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. przez państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego do nadzorującego ministra, wojewody, centralnego organu administracji rządowej
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. przez samorządowe instytucje kultury do zarządu jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem instytucji kultury
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej do zarządu nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej do GUS
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. przez samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem spółek prawa handlowego, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do zarządu nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia (nieprzekazujących dotacji) do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

7.02.2024 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2024 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2024 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2024 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w styczniu 2024 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków ( PIT-NZPIT-NZS) za styczeń 2024 r. oraz wpłacenie podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do stycznia 2024 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w styczniu 2024 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za styczeń 2024 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2024 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • przekazanie sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał 2023 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do właściwych dysponentów części budżetowych w zakresie dotacji

8.02.2024 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • przekazanie sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za IV kwartały 2023 r. przez kierowników placówek do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-34PL za IV kwartały 2023 r. przez kierowników placówek do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) do dysponentów części budżetowych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

9.02.2024 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • przekazanie sprawozdania Rb-34 za IV kwartały 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

12.02.2024 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2024 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2024 r. przez jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-27ZZ za IV kwartały 2023 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-24, Rb-27 za styczeń 2024 r. przez urzędy skarbowe do dysponenta części 77

13.02.2024 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

14.02.2024 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez dysponentów części budżetowych do GUS
 • przekazanie sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. przez dysponentów części budżetowych do GUS
 • przekazanie sprawozdania Rb-34 za IV kwartały 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia do dysponentów części budżetowych

15.02.2024 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2024 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2024 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od środków transportowych
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych
 • wpłata do PPK
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-50 za IV kwartały 2023 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do dysponentów przekazujących dotacje oraz do wiadomości RIO i delegatury NIK
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2024 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2024 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od środków transportowych
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych
 • wpłata do PPK
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (6): zobacz »

16.02.2024 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną do nadzorującego ministra, centralnego organu administracji rządowej, wojewody
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną do nadzorującego ministra, centralnego organu administracji rządowej, wojewody
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

17.02.2024 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

19.02.2024 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia przekazujących dotacje do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdań Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia (nieprzekazujących dotacji) do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za 2023 r. do zarządu jednostki samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-N jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za IV kwartał 2023 r. do zarządu jednostek samorządu terytorialnego

20.02.2024 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (12):
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2024 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za styczeń 2024 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za styczeń 2024 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za styczeń 2024 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za styczeń 2024 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową zaliczki na podatek pobranej za styczeń 2024 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w styczniu 2024 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w styczniu 2024 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za styczeń 2024 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISNCIT-ISN
 • wpłata za styczeń 2024 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
 • wpłata ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT) z tytułu: ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą - jeżeli w styczniu 2024 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie; zmiany wartości składników majątku - jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w styczniu 2024 r.
 • wpłata podatku od świadczenia lub mienia z art. 24q ust. 1 ustawy o pdop, które fundacja rodzinna przekazała lub postawiła do dyspozycji w styczniu 2024 r.
 • wpłata na PFRON za styczeń 2024 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (13):
 • przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za styczeń 2024 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2024 r. przez dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-28UE KPO za styczeń 2024 r. przez dysponenta części 34 do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2023 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-ST za 2023 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-NDS za IV kwartały 2023 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-30S za IV kwartały 2023 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-34S za IV kwartały 2023 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-PDP za 2023 r. przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do RIO
 • wpłata za styczeń 2024 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za styczeń 2024 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za styczeń 2024 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata na PFRON za styczeń 2024 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

21.02.2024 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (13):
 • przekazanie zbiorczego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez nadzorującego ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, nadzorującą uczelnie medyczną do GUS
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez ZUS oraz fundusze zarządzane przez ZUS, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS do GUS
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez agencje wykonawcze do GUS i do wiadomości nadzorującego ministra
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do GUS
 • przekazanie łącznego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez Polską Akademię Nauk do GUS
 • przekazanie zbiorczego sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. przez nadzorującego ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, nadzorującą uczelnie medyczną do GUS
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. przez ZUS oraz fundusze zarządzane przez ZUS, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS do GUS
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. przez agencje wykonawcze do GUS i do wiadomości nadzorującego ministra
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do GUS
 • przekazanie łącznego sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. przez Polską Akademię Nauk do GUS
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za styczeń 2024 r. do zarządu jednostki samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia przekazujących dotacje do dysponentów części budżetowych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

22.02.2024 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • przekazanie sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-35 za IV kwartały 2023 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za grudzień 2023 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za grudzień 2023 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za grudzień 2023 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za grudzień 2023 r. przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
 • przekazanie sprawozdania Rb-33 za IV kwartały 2023 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • przekazanie sprawozdania Rb-33 za IV kwartały 2023 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

23.02.2024 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2023 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

24.02.2024 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook