Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
luty 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
 
 
 
 
1.02.2019
Zmiany w przepisach (11)
2.02.2019
Zmiany w przepisach (1)
6
4.02.2019
5.02.2019
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.02.2019
Zmiany w przepisach (14)
7.02.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (3)
8.02.2019
Zmiany w przepisach (3)
9.02.2019
Zmiany w przepisach (5)
7
11.02.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (9)
12.02.2019
Zmiany w przepisach (5)
13.02.2019
Zmiany w przepisach (10)
14.02.2019
Zmiany w przepisach (6)
15.02.2019
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (4)
8
18.02.2019
Zmiany w przepisach (8)
19.02.2019
20.02.2019
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (4)
21.02.2019
Zmiany w przepisach (3)
22.02.2019
Zmiany w przepisach (4)
9
25.02.2019
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (1)
26.02.2019
Zmiany w przepisach (3)
27.02.2019
Zmiany w przepisach (3)
28.02.2019
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (3)
 
marzec 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
 
 
 
1.03.2019
Zmiany w przepisach (23)
2.03.2019
Zmiany w przepisach (1)
3.03.2019
Zmiany w przepisach (2)
10
4.03.2019
Zmiany w przepisach (26)
5.03.2019
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (5)
6.03.2019
Zmiany w przepisach (5)
7.03.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (6)
8.03.2019
Zmiany w przepisach (1)
11
11.03.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
12.03.2019
Zmiany w przepisach (4)
14.03.2019
Zmiany w przepisach (5)
15.03.2019
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (10)
16.03.2019
Zmiany w przepisach (2)
12
18.03.2019
Zmiany w przepisach (4)
19.03.2019
Zmiany w przepisach (2)
20.03.2019
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (5)
21.03.2019
Zmiany w przepisach (3)
22.03.2019
Zmiany w przepisach (12)
23.03.2019
Zmiany w przepisach (1)
13
25.03.2019
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (1)
26.03.2019
Zmiany w przepisach (1)
27.03.2019
Zmiany w przepisach (7)
28.03.2019
29.03.2019
Zmiany w przepisach (17)
30.03.2019
Zmiany w przepisach (4)
31.03.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
 
 
kwiecień 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1.04.2019
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (30)
2.04.2019
Zmiany w przepisach (8)
3.04.2019
Zmiany w przepisach (3)
4.04.2019
Zmiany w przepisach (4)
5.04.2019
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
15
8.04.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
10.04.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (7)
11.04.2019
Zmiany w przepisach (3)
12.04.2019
Zmiany w przepisach (3)
14.04.2019
Zmiany w przepisach (2)
16
15.04.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (4)
16.04.2019
Zmiany w przepisach (3)
17.04.2019
Zmiany w przepisach (6)
18.04.2019
Zmiany w przepisach (8)
19.04.2019
Zmiany w przepisach (7)
21.04.2019
Zmiany w przepisach (3)
17
22.04.2019
Zmiany w przepisach (5)
23.04.2019
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (2)
24.04.2019
Zmiany w przepisach (4)
25.04.2019
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (5)
26.04.2019
Zmiany w przepisach (10)
27.04.2019
Zmiany w przepisach (10)
18
29.04.2019
Zmiany w przepisach (3)
30.04.2019
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (15)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

25.03.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za luty 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za luty 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za luty 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za luty 2019 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za luty 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za luty 2019 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za luty 2019 r. - Prezes KRUS
 • wpłata podatku VAT za luty 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za luty 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za luty 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za luty 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2019 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

26.03.2019 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

27.03.2019 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

28.03.2019 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za luty 2019 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za luty 2019 r. - dysponent części 87

29.03.2019 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (10): zobacz »

30.03.2019 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (2): zobacz »

31.03.2019 (niedziela)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
 • rozliczenie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2018 r.
 • rozliczenie z tytułu opłaty produktowej za produkty za 2018 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

1.04.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R
 • zgłoszenie do ZUS danych za 2018 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2019 r.
 • uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R
 • zgłoszenie do ZUS danych za 2018 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2019 r.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (9): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (20): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

2.04.2019 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (6): zobacz »

3.04.2019 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

4.04.2019 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

5.04.2019 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2019 r.
 • wpłata składek ZUS za marzec 2019 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2018 r. - Prezes ZUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

8.04.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2019 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2019 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

10.04.2019 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2019 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za marzec 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2019 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2019 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2019 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2019 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2019 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

11.04.2019 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

12.04.2019 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za marzec 2019 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

14.04.2019 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

15.04.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2019 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2019 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2019 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za I kwartał 2019 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za I kwartał 2019 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

16.04.2019 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

17.04.2019 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

18.04.2019 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za marzec 2019 r. - izby administracji skarbowej
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

19.04.2019 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

21.04.2019 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

22.04.2019 (poniedziałek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (3): zobacz »

23.04.2019 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata za marzec 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za marzec 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2019 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2019 r.
 • wpłata za marzec 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata za marzec 2019 r. na PFRON
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (15):
 • wpłata za marzec 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za marzec 2019 r. na PFRON
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za marzec 2019 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2019 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za marzec 2019 r.- jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN za I kwartał 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2019 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2019 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2019 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

24.04.2019 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook