Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
sierpień 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
 
 
 
 
 
1.08.2020
Zmiany w przepisach (1)
2.08.2020
Zmiany w przepisach (1)
32
3.08.2020
Zmiany w przepisach (4)
4.08.2020
Zmiany w przepisach (7)
5.08.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
6.08.2020
Zmiany w przepisach (1)
7.08.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (1)
8.08.2020
Zmiany w przepisach (2)
33
10.08.2020
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
11.08.2020
Zmiany w przepisach (3)
12.08.2020
Zmiany w przepisach (2)
13.08.2020
Zmiany w przepisach (5)
14.08.2020
Zmiany w przepisach (11)
15.08.2020
Zmiany w przepisach (1)
34
17.08.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
18.08.2020
Zmiany w przepisach (6)
19.08.2020
Zmiany w przepisach (8)
20.08.2020
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (10)
21.08.2020
Zmiany w przepisach (10)
22.08.2020
Zmiany w przepisach (1)
35
24.08.2020
Zmiany w przepisach (3)
25.08.2020
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (4)
26.08.2020
Zmiany w przepisach (6)
27.08.2020
Zmiany w przepisach (4)
28.08.2020
Zmiany w przepisach (3)
29.08.2020
Zmiany w przepisach (1)
36
31.08.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (6)
 
wrzesień 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
36
 
1.09.2020
Zmiany w przepisach (20)
2.09.2020
Zmiany w przepisach (3)
3.09.2020
Zmiany w przepisach (6)
4.09.2020
Zmiany w przepisach (14)
5.09.2020
Zmiany w przepisach (7)
37
7.09.2020
Ważne terminy (5)
8.09.2020
Zmiany w przepisach (3)
9.09.2020
Zmiany w przepisach (2)
10.09.2020
Ważne terminy (2)
11.09.2020
Zmiany w przepisach (4)
12.09.2020
Zmiany w przepisach (1)
38
14.09.2020
Zmiany w przepisach (5)
15.09.2020
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
16.09.2020
Zmiany w przepisach (3)
18.09.2020
Zmiany w przepisach (2)
19.09.2020
Zmiany w przepisach (11)
20.09.2020
Zmiany w przepisach (1)
39
21.09.2020
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (2)
22.09.2020
Zmiany w przepisach (2)
23.09.2020
Zmiany w przepisach (5)
24.09.2020
Zmiany w przepisach (4)
25.09.2020
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (1)
26.09.2020
Zmiany w przepisach (1)
40
28.09.2020
Zmiany w przepisach (4)
29.09.2020
Zmiany w przepisach (8)
30.09.2020
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (3)
 
październik 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
40
 
 
 
1.10.2020
Zmiany w przepisach (25)
3.10.2020
Zmiany w przepisach (1)
4.10.2020
Zmiany w przepisach (2)
41
5.10.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (3)
6.10.2020
Zmiany w przepisach (1)
7.10.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (9)
8.10.2020
Zmiany w przepisach (8)
9.10.2020
Zmiany w przepisach (13)
10.10.2020
Zmiany w przepisach (2)
42
12.10.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (1)
14.10.2020
Zmiany w przepisach (4)
15.10.2020
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (8)
16.10.2020
Zmiany w przepisach (1)
17.10.2020
Zmiany w przepisach (3)
43
19.10.2020
Zmiany w przepisach (3)
20.10.2020
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (11)
21.10.2020
Zmiany w przepisach (1)
22.10.2020
Zmiany w przepisach (6)
23.10.2020
Zmiany w przepisach (3)
24.10.2020
Zmiany w przepisach (5)
44
26.10.2020
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (8)
27.10.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
28.10.2020
Zmiany w przepisach (2)
29.10.2020
Zmiany w przepisach (8)
30.10.2020
Zmiany w przepisach (4)
31.10.2020
Zmiany w przepisach (7)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

7.09.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za sierpień 2020 r.
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w sierpniu 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za sierpień 2020 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za sierpień 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

8.09.2020 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

9.09.2020 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

10.09.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za sierpień 2020 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za sierpień 2020 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące

11.09.2020 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

12.09.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

14.09.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za sierpień 2020 r. - urzędy skarbowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

15.09.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata składek ZUS za sierpień 2020 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2020 r. oraz III raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata II raty podatku od środków transportowych
 • złożenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do KRS przez jednostki, które podlegają nadzorowi KNF, w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu
 • wpłata do PPK za sierpień 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • wpłata do PPK za sierpień 2020 r.
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2020 r. oraz III raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata II raty podatku od środków transportowych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

16.09.2020 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

18.09.2020 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »

19.09.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (8): zobacz »

20.09.2020 (niedziela)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za sierpień 2020 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

21.09.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata za sierpień 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za sierpień 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za sierpień 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za sierpień 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za sierpień 2020 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w sierpniu 2020 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5

  - spółkę, która w sierpniu 2020 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop

 • wpłata za sierpień 2020 r. na PFRON
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za sierpień 2020 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • wpłata za sierpień 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za sierpień 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za sierpień 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

22.09.2020 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

23.09.2020 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

24.09.2020 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

25.09.2020 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za sierpień 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za sierpień 2020 r.
 • wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za sierpień 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień 2020 r.
 • przesłanie JPK_VAT za sierpień 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za sierpień 2020 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za sierpień 2020 r. - Prezes KRUS
 • przesłanie JPK_VAT za sierpień 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za sierpień 2020 r.
 • wpłata podatku VAT za sierpień 2020 r.
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za sierpień 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień 2020 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

26.09.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

28.09.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za sierpień 2020 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za sierpień 2020 r. - dysponent części 87
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

29.09.2020 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

30.09.2020 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania:

  - CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego

  - PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego

 • przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. przez organ zatwierdzający w jednostkach, które nie podlegają nadzorowi KNF, w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za sierpień 2020 r.
 • przesłanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) informacji IFT-2R przez płatnika, którego rok podatkowy zakończył się w lutym 2020 r.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

1.10.2020 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (9): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (14): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

3.10.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

4.10.2020 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

5.10.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień 2020 r.
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

6.10.2020 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

7.10.2020 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego we wrześniu 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook