Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
marzec 2024
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
 
 
 
1.03.2024
Zmiany w przepisach (13)
2.03.2024
Zmiany w przepisach (2)
10
4.03.2024
Zmiany w przepisach (2)
5.03.2024
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.03.2024
Zmiany w przepisach (7)
7.03.2024
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (8)
8.03.2024
Zmiany w przepisach (7)
11
11.03.2024
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
12.03.2024
Zmiany w przepisach (2)
13.03.2024
Zmiany w przepisach (2)
14.03.2024
Zmiany w przepisach (12)
15.03.2024
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (6)
16.03.2024
Zmiany w przepisach (3)
12
18.03.2024
Zmiany w przepisach (2)
19.03.2024
Zmiany w przepisach (4)
20.03.2024
Ważne terminy (12)
Zmiany w przepisach (10)
21.03.2024
Zmiany w przepisach (3)
22.03.2024
Zmiany w przepisach (11)
24.03.2024
Zmiany w przepisach (2)
13
25.03.2024
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (14)
26.03.2024
Zmiany w przepisach (4)
27.03.2024
Zmiany w przepisach (3)
28.03.2024
Zmiany w przepisach (2)
29.03.2024
Zmiany w przepisach (2)
31.03.2024
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (1)
 
 
kwiecień 2024
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1.04.2024
Zmiany w przepisach (6)
2.04.2024
Ważne terminy (10)
3.04.2024
Zmiany w przepisach (2)
4.04.2024
Zmiany w przepisach (2)
5.04.2024
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.04.2024
Zmiany w przepisach (1)
15
8.04.2024
Ważne terminy (6)
9.04.2024
Zmiany w przepisach (8)
10.04.2024
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
12.04.2024
Zmiany w przepisach (4)
16
15.04.2024
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (8)
16.04.2024
17.04.2024
Zmiany w przepisach (1)
18.04.2024
Zmiany w przepisach (11)
19.04.2024
Zmiany w przepisach (6)
17
22.04.2024
Ważne terminy (14)
Zmiany w przepisach (2)
23.04.2024
Zmiany w przepisach (3)
24.04.2024
Zmiany w przepisach (4)
25.04.2024
Ważne terminy (11)
Zmiany w przepisach (5)
26.04.2024
Zmiany w przepisach (2)
27.04.2024
Zmiany w przepisach (2)
18
29.04.2024
Zmiany w przepisach (5)
30.04.2024
Ważne terminy (15)
Zmiany w przepisach (1)
 
maj 2024
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
18
 
 
1.05.2024
Zmiany w przepisach (2)
2.05.2024
Zmiany w przepisach (3)
3.05.2024
Zmiany w przepisach (2)
19
6.05.2024
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
7.05.2024
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (6)
8.05.2024
Zmiany w przepisach (9)
9.05.2024
Zmiany w przepisach (1)
10.05.2024
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
11.05.2024
Zmiany w przepisach (2)
20
13.05.2024
Zmiany w przepisach (2)
14.05.2024
Zmiany w przepisach (6)
15.05.2024
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (7)
16.05.2024
Zmiany w przepisach (5)
17.05.2024
Zmiany w przepisach (3)
21
20.05.2024
Ważne terminy (14)
Zmiany w przepisach (4)
21.05.2024
Zmiany w przepisach (3)
23.05.2024
Zmiany w przepisach (2)
24.05.2024
Zmiany w przepisach (1)
25.05.2024
Zmiany w przepisach (2)
22
27.05.2024
Ważne terminy (10)
28.05.2024
Zmiany w przepisach (11)
30.05.2024
Zmiany w przepisach (3)
31.05.2024
Ważne terminy (5)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

16.04.2024 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przekazanie sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2024 r. przez kierowników uczelni publicznych do dysponentów części budżetowych

17.04.2024 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

18.04.2024 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

19.04.2024 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

22.04.2024 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (14):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2024 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za marzec 2024 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2024 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2024 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za marzec 2024 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2024 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2024 r.
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową zaliczki na podatek pobranej za marzec 2024 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w marcu 2024 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w marcu 2024 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za marzec 2024 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISNCIT-ISN
 • wpłata za marzec 2024 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
 • wpłata ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT) z tytułu: ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą - jeżeli w marcu 2024 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie; zmiany wartości składników majątku - jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w marcu 2024 r.
 • wpłata podatku od świadczenia lub mienia z art. 24q ust. 1 ustawy o pdop, które fundacja rodzinna przekazała lub postawiła do dyspozycji w marcu 2024 r.
 • wpłata na PFRON za marzec 2024 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (17):
 • przekazanie sprawozdania Rb-28UE KPO za marzec 2024 r. przez dysponenta części 34 do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za marzec 2024 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za marzec 2024 r. przez dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za marzec 2024 r. do zarządu jednostki samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-N jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za I kwartał 2024 r. do zarządu jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do właściwych dysponentów części budżetowych w zakresie dotacji
 • przekazanie sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-34S za I kwartał 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-28NWS za I kwartał 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • wpłata za marzec 2024 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2024 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2024 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata na PFRON za marzec 2024 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

23.04.2024 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za okres od początku roku do 31 marca 2024 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za okres od początku roku do 31 marca 2024 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za okres od początku roku do 31 marca 2024 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za okres od początku roku do 31 marca 2024 r. przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
 • przekazanie sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2024 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • przekazanie sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2024 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • przekazanie sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2024 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną do nadzorującego ministra, centralnego organu administracji rządowej
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

24.04.2024 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

25.04.2024 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (11):
 • wpłata podatku VAT za marzec 2024 r.
 • wpłata podatku VAT za I kwartał 2024 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za marzec 2024 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2024 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za marzec 2024 r. (część ewidencyjna) oraz za I kwartał 2024 r. (część deklaracyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2024 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za marzec 2024 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2024 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2024 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za marzec 2024 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za marzec 2024 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • przekazanie sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2024 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów i GUS
 • przekazanie sprawozdania Rb-FER za marzec 2024 r. przez Prezesa KRUS do Ministerstwa Finansów i GUS
 • wpłata podatku VAT za marzec 2024 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za marzec 2024 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2024 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za marzec 2024 r. (część ewidencyjna) oraz za I kwartał 2024 r. (część deklaracyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za marzec 2024 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2024 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

26.04.2024 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »

27.04.2024 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

29.04.2024 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • przekazanie sprawozdania Rb-27 za marzec 2024 r. przez dysponenta części 77 do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2024 r. przez dysponentów części budżetowych do GUS i NIK
 • przekazanie sprawozdania Rb-27UE za marzec 2024 r. przez dysponenta części 87 do Ministerstwa Finansów i NIK
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez ZUS oraz fundusze zarządzane przez ZUS, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS do GUS
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez agencje wykonawcze do GUS i do wiadomości nadzorującego ministra
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do GUS
 • przekazanie zbiorczego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez nadzorującego ministra, centralny organ administracji rządowej, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego, wojewodę, nadzorującą uczelnie medyczną do GUS
 • przekazanie zbiorczego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie łącznego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez Polską Akademię Nauk do GUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

30.04.2024 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (15):
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za marzec 2024 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za I kwartał 2024 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN-DO za I kwartał 2024 r.
 • złożenie przez osoby fizyczne zeznania za 2023 r. (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie przez przedsiębiorstwo w spadku zeznania za 2023 r. (PIT-28S, PIT-36S, PIT-36LS) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie oświadczenia o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego za 2023 r. (PIT-OP) przez podatnika, który od organu rentowego otrzymał roczne obliczenie podatku PIT-40A, a podatek w nim wykazany jest dla podatnika jego podatkiem należnym za ten rok
 • złożenie informacji o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w 2023 r. (PIT-RBPIT-RBS)
 • złożenie informacji o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę w 2023 r. (PIT-CSRPIT-CSRS)
 • złożenie informacji PIT-DZ przez podatnika, o którym mowa w art. 21 ust. 46 pkt 1 ustawy o pdof, który w 2023 r. korzystał z ulgi dla rodzin 4+
 • wpłata ryczałtu, o którym mowa w rozdziale 6b ustawy o pdof, od przychodów zagranicznych osób, które przeniosły miejsce zamieszkania do Polski w 2023 r.
 • przekazanie drogą elektroniczną Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego za 2023 r. przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe obowiązanych do jego sporządzenia
 • przekazanie urzędowi skarbowemu przez osoby fizyczne deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej za 2023 r. (DSF-1) oraz zapłata daniny wynikającej z tej deklaracji
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2024 r.
 • przekazanie drogą elektroniczną ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdania o stosowanych przez podmioty, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o pdop, terminach zapłaty w transakcjach handlowych
 • udostępnienie KAS ewidencji o transgranicznych płatnościach za I kwartał 2024 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (20):
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za okres od początku roku do 31 marca 2024 r. przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych) do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za okres od początku roku do 31 marca 2024 r. przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za okres od początku roku do 31 marca 2024 r. przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za okres od początku roku do 31 marca 2024 r. przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za okres od początku roku do 31 marca 2024 r. przez organy wykonujące funkcje organu założycielskiego do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z-PPP za I kwartał 2024 r. przez kierowników jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego do Ministerstwa Finansów i GUS
 • przekazanie sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2024 r. przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych) do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2024 r. przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2024 r. przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-34PL za I kwartał 2024 r. przez dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2024 r. przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2024 r. przez regionalne izby obrachunkowe do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2024 r. przez regionalne izby obrachunkowe do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez regionalne izby obrachunkowe do Ministerstwa Finansów i GUS
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez dysponentów części budżetowych do GUS
 • przekazanie sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2024 r. przez regionalne izby obrachunkowe do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-34S za I kwartał 2024 r. przez regionalne izby obrachunkowe do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-28NWS za I kwartał 2024 r. przez regionalne izby obrachunkowe do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2024 r. przez dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-34 za I kwartał 2024 r. przez dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

1.05.2024 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »

2.05.2024 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

3.05.2024 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

6.05.2024 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2024 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2024 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2024 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

7.05.2024 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2024 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2024 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2024 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji o pobranym podatku CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w kwietniu 2024 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZPIT-NZS) za kwiecień 2024 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do kwietnia 2024 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w kwietniu 2024 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za kwiecień 2024 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2024 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

8.05.2024 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

9.05.2024 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

10.05.2024 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2024 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za kwiecień 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za kwiecień 2024 r. przez jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

11.05.2024 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

13.05.2024 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przekazanie sprawozdań Rb-24, Rb-27 za kwiecień 2024 r. przez urzędy skarbowe do dysponenta części 77
 • przekazanie sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez regionalne izby obrachunkowe do GUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »

14.05.2024 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

15.05.2024 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2024 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2024 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata do PPK
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za kwiecień 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za okres od początku roku do 31 marca 2024 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2024 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2024 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

16.05.2024 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook